[Miluješ pokrok]

Miluješ pokrok
Miluješ úhlednost
Jsem jiná generace
Mám ráda retro
Mám ráda špínu
Neznám žvýkačky Pedro
Nezažila jsem komunismus
Jsem jiná generace
Můžu se vymezovat jen vůči konzumu
Jsi jiná generace
Ale šukáš skvěle

© Jana Orlová
De: Újedě
Brno: Větrné mlýny, 2017
Producción de Audio: Jana Orlová, 2022

[You love progress]

You love progress

You love neatness

I’m a different generation

I like retro

I like dirt

I don’t know Pedro chewing gum

I didn’t experience communism

I’m a different generation

I can only limit myself from consumerism

You are another generation

But you fuck great

Translation: Nathan Fields