Staří bohové jsou stále online

Ráda bych obcovala s chmelem
zarostlým v lese jako moje srst
v namožených fasciích úřednice

Kroky odměřím touhu po tobě
útrpné právo pro pokročilé
a vím, ještě je čas, protože
staří bohové jsou stále online

© Jana Orlová
De: Neutečeš
Brno: Větrné mlýny, 2022
Producción de Audio: Jana Orlová, 2022

Vechii zei sunt încă online

Aș vrea să mi-o trag cu hameiul

crescut prin pădure precum părul

ce-mi acoperă mușchii extenuați, de funcționară


În pași voi măsura dorința către tine

tortură în limitele legii pentru avansați

și știu că mai este timp

fiindcă vechii zei sunt încă online

Traducere: Mircea Dan Duta