L'hivern i la bellesa

Després d'agenollar-me devotament com feia
Fra Angelico, abans de pintar el cel serè
de l'antiga Florència, no he trobat la bellesa.
Ni l'he trobada en l'ordre noble dels temples grecs
o en les extenses platges de la literatura.
Per sempre inassolible, ha esdevingut distància
a qualque tornaveu; i tenen fred els pètals
rosats dels ametlers quan escric el seu nom.

© Antoni Vidal Ferrando
De: Cap de cantó
Proa, 2004
Producción de Audio: Institut Ramon Llull

Winter and Beauty

After I devoutly kneeled as was wont to do
Fra Angelico, before painting the serene sky
of ancient Florence, I have not found beauty.
Nor have I found it in the noble order of Greek temples
or in literature’s expanse of beaches.
Forever unattainable, it has become distance
on any sounding board: and the rosy petals
of the almond trees are cold when I write its name.

Translated by Julie Wark