Bellesa

Les cartes que t'escriuen els amics; el blanc d'ou
de la lluna, acampat tantes estones rera
la cortineta amb àngels de la biblioteca;
els balustres on vénen a aparellar-se, en ebris
encontres, els coloms; les figures de moro
ardents, des d'on udolen els tons laics i escarlates
de la llum del crepuscle: la bellesa transcorre
amb tu cap a les calmes de l'ésser, cap al sol
casual que han de veure passar les ploracossos,
com un roig camafeu, sobre el teu epitafi.

© Antoni Vidal Ferrando
De: Bandera blanca
Proa, 1994
Producción de Audio: Institut Ramon Llull

Beauty

The letters friends write you; the egg-white
of the moon, camped so many times behind
the little curtain with angels in the library;
the balusters where pigeons come to mate
in inebriated encounters; the blazing prickly pears
from whence howl the secular and scarlet tones
of sundown light: beauty slips away with you
to the calm places of the being, to the casual
sun that hired mourners have to watch passing
like a red cameo, over your epitaph.

Translated by Julie Wark