Jan Wagner

alemán

Meg Bateman

gaélico escocés

champignons

wir trafen sie im wald auf einer lichtung:
zwei expeditionen durch die dämmerung
die sich stumm betrachteten. zwischen uns nervös
das telegraphensummen des stechmückenschwarms.

meine großmutter war berühmt für ihr rezept
der champignons farcis. sie schloß es in
ihr grab. alles was gut ist, sagte sie,
füllt man mit wenig mehr als mit sich selbst.

später in der küche hielten wir
die pilze ans ohr und drehten an den stielen -
wartend auf das leise knacken im innern,
suchend nach der richtigen kombination.

© 2016 Hanser Berlin im Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München
De: Selbstporträt mit Bienenschwarm. Ausgewählte Gedichte 2001- 2015
Berlin: Hanser Berlin, 2016
Producción de Audio: 2002, literaturWERKstatt berlin / Haus für Poesie

balgan-buachair

thachair sinn orra ann am falmhachd sa choille,
dà shluagh ann an ciaradh an fheasgair,
a’ measadh a chèile gu balbh. eadarainn dranndan
nam meanbh-chuileagan mar ueirichean dealain.

bha mo sheanmhair iomraiteach airson na dòigh
anns an dèanadh  i champignons farcis. thug i an rùn dìomhair
leatha dhan uaigh. ‘faodaidh duine rud math a lìonadh’,
chanadh i, ‘le glè bheag a bharrachd na e fhèin.’,
 
sa chidsin an oidhche ud, chuir sinn na balgan-buachair
ri ar cluasan is sinn a’ tionndadh nam failleanan,
an dùil  ri brag mùchte nam broinn
agus an còd ceart air a lorg.

Translated by Meg Bateman