CITYWIDE GARAGE SALE,
AUSTIN, TEXAS 1998

Gamla mynt och sedlar
Däribland En dollar 1810
utställd av Mechanical Bank i Saint Louis
En rolig ölsejdel med röd näsa
En medalj från frivilliga brandkåren i Lubbock
för berömvärda insatser
Ett arbetskort, utfärdat av Tredje Riket
för Werner Hoffmann 16 år
tryckerilärling
Ett inplastat exemplar av tidskriften Look
med Marilyn Monroe på omslaget
Två mycket gamla hyvlar
säkert hemgjorda,
bruna och något skavda,
med en doft av många långa dagar
i getternas och tummelsnårens land

Jag undrar: hur dog Werner Hoffmann?

© Lars Gustafsson
De: En tid i Xanadu
Stockholm: Natur och Kultur, 2002
Producción de Audio: 2003, M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

Citywide garage sale,
Austin,Texas 1998

Stari novci i hartije,
među njima jedan dolar iz 1810
izrađen u Mechanical Bank u Saint Louisu.
Jedna vesela pivska krigla sa crvenim nosem.
Medalja dobrovoljnog vatrogasnog društva u Lubocku
za nekavu hvalevrijednu akciju.
Radna karta, izdata u Trećem Carstvu
Werneru Hoffmanu, 16 godina,
štamparskome pomoćniku.
Jedan plastificiran primjerak časopisa Look
s Merilin Monro na naslovnoj strani.
Dvije vrlo stare blanje
sigurno ručne, domaće izrade,
stamnele i s krajeva otrvene
ali sa mirisom mnogih dugih dana
u zemlji koza i prijesne užadi.

Pitam se: kako je umro Werner Hoffmann?

Prijevod: Refik Ličina