CITYWIDE GARAGE SALE,
AUSTIN, TEXAS 1998

Gamla mynt och sedlar
Däribland En dollar 1810
utställd av Mechanical Bank i Saint Louis
En rolig ölsejdel med röd näsa
En medalj från frivilliga brandkåren i Lubbock
för berömvärda insatser
Ett arbetskort, utfärdat av Tredje Riket
för Werner Hoffmann 16 år
tryckerilärling
Ett inplastat exemplar av tidskriften Look
med Marilyn Monroe på omslaget
Två mycket gamla hyvlar
säkert hemgjorda,
bruna och något skavda,
med en doft av många långa dagar
i getternas och tummelsnårens land

Jag undrar: hur dog Werner Hoffmann?

© Lars Gustafsson
De: En tid i Xanadu
Stockholm: Natur och Kultur, 2002
Producción de Audio: 2003, M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

Citywide garage sale
Austin, Texas 1998

Old coins and bills
Including a One dollar 1810
issued by Mechanical Bank in Saint Louis
An amusing beer mug with a red nose
A medal from the volunteer fire corps in Lubbock
for commendable deeds
A worker’s card, issued by Das Dritte Reich
to Werner Hoffmann 16 years old
printing works apprentice
A copy of Look magazine in plastic
with Marilyn Monroe on the cover
Two very old planes
certainly homemade,
brown and rather well-worn,
with a smell of many long days
in the land of goats and scrub

I wonder: how did Werner Hoffmann die?

Translated by John Irons