Fantomdikt Nr. 10

Trötthet, o vilken
Trötthet . . . Alldeles för många
Fåglar, flugor, maskar,
Till att börja med,
Och inte slutar det
Där. Inte en chans.
Min bror fanns inuti mig, min tvilling.
En dag sade han till mig
Att lämna honom. Det var verbet
Han använde: ”lämna”.
Gamle gosse, tänkte jag,
Om jag bara kunde vara
Som du,
Och bli den som blir lämnad.
Men nej –
Sedan länge lever jag i pakt
Med denna närvaro.
Är det detta
Kärleken är till för?
Att skänka oss ett nytt begrepp
Om oss själva?

© Aris Fioretos
De: unveröffentlichtem Manuskript
Producción de Audio: 2000 M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

Phantomgedicht Nr. 10

Müdigkeit, oh welche
Müdigkeit . . . Viel
Zu viele Vögel, Fliegen,
Würmer,
Für den Anfang,
Und das ist noch lange nicht
Das Ende. Keineswegs.
Mein Bruder war in mir, mein Zwilling.
Eines Tages bat er mich
Ihn zu verlassen. Dies war das Verb,
Das er gebrauchte: „verlassen“.
Amigo, dachte ich,
Könnte ich nur sein
Wie du,
Und der werden, der verlassen wird.
Aber nein –
Seit langem schon
Paktiere ich
Mit dieser Gegenwart.
Ist es dies
Wozu es die Liebe letzlich gibt?
Um uns eine neue Vorstellung zu geben
Von uns selbst?

Aus dem Schwedischen von Paul Berf


© Paul Berf