Fantomdikt Nr. 16

Det första du kommer att glömma
Är rösten, en form
Och ingen substans.
Själen
Förblir ett virrvarr,
En vandrande
Erfarenhet. (Var och en lider
I sitt eget helvete,
Ty vi trängs
I vår ensamhet – många –
Men är alla skilda åt
Av en vägg.)
Knappt en femtiodel
Av det du tar till dig
Kommer att assimilieras.
Det övriga förgår
Genom andning,
Avdunstning
Eller liknande.

Bevisa
Att jag var här.

© Aris Fioretos
De: unveröffentlichtem Manuskript
Producción de Audio: 2000 M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

Фантомстих 16

Первое, что ты забываешь –
           Голос, форма,
А не вещество.
           Душа,
Как обычно, – бесформенная груда.
           Опыт ошибок
Вместо жизненного опыта. (Каждого
           Терзают в его персональном аду,
                      Ведь нам так тесно
В нашем одиночестве, в совокупности
           Наших одиночеств, потому что
Нас разделяют стены).
Из того, что ты впитываешь,
Лишь ничтожная часть усвоится.
Остальное сгинет,
           Улетучится с выдыхаемым воздухом,
                      Испарится через поры,
                                 Или вообще незаметно исчезнет.

Докажите мне,
Что я здесь был.

Перевел на русский язык Анатолий Кудрявицкий

Впервые опубликовано в журнале «Дети Ра» № 4 (42), 2008
First published in Deti Ra magazine, No 4 (42), 2008