Fantomdikt Nr. 16

Det första du kommer att glömma
Är rösten, en form
Och ingen substans.
Själen
Förblir ett virrvarr,
En vandrande
Erfarenhet. (Var och en lider
I sitt eget helvete,
Ty vi trängs
I vår ensamhet – många –
Men är alla skilda åt
Av en vägg.)
Knappt en femtiodel
Av det du tar till dig
Kommer att assimilieras.
Det övriga förgår
Genom andning,
Avdunstning
Eller liknande.

Bevisa
Att jag var här.

© Aris Fioretos
De: unveröffentlichtem Manuskript
Producción de Audio: 2000 M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

FANTOMINIS EILĖRAŠTIS NR. 16

Pirmiausia tu pamirši
                    Balsą, formą,
Substanciją.
                                         Siela
Pavirs sumaištim,
                                         Klajojančia
Patirtimi. (Kiekvienam
                     Savas pragaras.
                                          Murdomės
Savo vienatvėj – kaip ir visi –
                     Nuo kitų atskirti
Siena.)
Pasisavini tik pora procentų iš to,
Ką pasiimi,
Visa kita pražūva,
Pradingsta alsuojant,
                                          Išgaruoja.
                                                  Ir panašiai.

Įrodyk,
Kad aš čia buvau.

Iš švedų kalbos vertė Zita Mažeikaitė