Fantomdikt Nr. 16

Det första du kommer att glömma
Är rösten, en form
Och ingen substans.
Själen
Förblir ett virrvarr,
En vandrande
Erfarenhet. (Var och en lider
I sitt eget helvete,
Ty vi trängs
I vår ensamhet – många –
Men är alla skilda åt
Av en vägg.)
Knappt en femtiodel
Av det du tar till dig
Kommer att assimilieras.
Det övriga förgår
Genom andning,
Avdunstning
Eller liknande.

Bevisa
Att jag var här.

© Aris Fioretos
De: unveröffentlichtem Manuskript
Producción de Audio: 2000 M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

Phantom Poem No. 16

The first thing you will forget
Is the voice, a form
And not a substance.
The soul
Remains a jumble,
Some errant
Experience. (Each is tortured
In his separate hell,
For we are crowded
In our solitudes — many —
But all divided
By a wall.)
Scarcely a fiftieth
Of what you take in
Will be assimilated.
The rest will vanish
Through breathing,
Evaporation,
Or some such.

Prove
That I was here.

English translation by Jenny Jochens© Jenny Jochens