Fantomdikt Nr. 2

Att vara ett ingenting,
Väntande på att o-
Främlingskapet
Skall finna dig,
Fras efter fras,
Och klättra
Ner
Genom knutar lögner
Stämband.
I själva verket
Är huden över bildkammaren hård
Som reptilägg; här ”programmeras” allting om
Så småningom. Mer och mer läggs till
Utan att öka summan.
Men
Alla dessa
Ritualer
Är viktiga. Genom att fullända dem
Skymtar jag de många versionerna
Som ligger packade
I min enda
Tunna
Verklighet.

© Aris Fioretos
De: unveröffentlichtem Manuskript
Producción de Audio: 2000 M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

Phantom Poem No. 2

To be nothing,
Waiting for un-
Strangeness
To find you,
Phrase by phrase, and
Climb
Down
Through your knots lies
Vocal chords.
In reality
The skin of the picture chamber is as hard
As reptile eggs; in due course, everything
Gets “programmed” here. More and more is added
Without increasing the sum.
But
All of these
Rituals
Are important. In perfecting them
You glimpse the many versions
That are packed
Into your one
Thin
Reality.

English translation by Jenny Jochens© Jenny Jochens