Fantomdikt Nr. 7

I detta andra automatlimbo
Tänker jag
På vad du måste förbise
För att se mig. Den snittyta
I världen av uppenbarelser
Som anförtrotts åt mig
För fortlevnad
Erbjuder ingenting nytt.
Det finns
Ingen energi här, ingen spleen heller.
Min röst är svag:
Jag skryter inte om mitt uppvaknande,
Men jag är inte
Den jag var.

© Aris Fioretos
De: unveröffentlichtem Manuskript
Producción de Audio: 2000 M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

Phantom Poem No. 7

In that other automaton-limbo
I think
Of what you have to overlook
To see me. The incision
In the world of revelations
Which has been given to me
For continuance
Offers nothing new.
There is
No energy here, no spleen either.
My voice is weak:
I make no boast of my awakening,
But I am not
What I was.

English translation by Jenny Jochens© Jenny Jochens