FÄRGLÄRAN AV ÅR 1808

Det var en parkeringsplats.
En alldeles vanlig parkeringsplats.

Men under de starka lamporna

fångade de täta gröna kronorna ljuset,
och skuggorna mot asfalten
rörde sig ivriga och mörkröda
i skuggfärgens rytm.

Så skuggorna är röda?
Ja.
Men en skugga är ett ingenting.
Ett ingenting alls.

© Lars Gustafsson
De: En tid i Xanadu
Stockholm: Natur och Kultur, 2002
Producción de Audio: 2003, M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

Theory of colour 1808

It was a parking lot.
A completely ordinary parking lot.

But below the powerful lamps

the close green tree-tops caught the light
and the shadows on the asphalt
moved eagerly and dark-red
in the rhythm of the shadow colour.

So shadows are red?
Yes.
But a shadow is a nothing.
An absolutely nothing.

Translated by John Irons