Avstå från tragedierna II

II

vad händer om du slutar gnaga på underhållningen och istället riktar denna

råttlika energi inåt mot ett skamligt särslitet inre #dramakomedi

             När det kommer plötsligt regn över våra

                torra försök till kontakt mellan

                arter är det dags för de andra organismerna

                att inte bara födas, utan också frodas.

                Vi slår självklart tillbaka, så råttlikt vi kan,

                misslyckas, överlever trots allt

                och kiknar av skratt, uppriktigt lyckliga.

 

© Leif Holmstrand
De: Avstå från tragedierna
Trombone, 2017
ISBN: 9789188125088
Producción de Audio: Haus für Poesie, 2019

Refrain from Tragedies II

II

what happens when you stop fretting about entertainment and instead direct this

 rat-like energy inward toward a shameful worn-out interior #dramacomedy

                                    When rain suddenly falls over our

                                    dry attempts to make contact with other

                                    species it is time for the other organisms

                                    to not just be born, but also to thrive.

                                    We will of course strike back, in our most rat-like ways,

                                    and fail, but survive all the same

                                    and faint from laughter, honest joy.

 

Translated by Johannes Göransson