Avstå från tragedierna III

III

riktningar och positioner bör du sluta fråga om för att istället ägna dig åt

avslappningsövningar i rymden #ner #upp #bort #vila #vakna #rip

              Vi kan inte sköta twitterkonton, pengar,

              inte disk, hemsidor, nästa stjärnfall,

              våra oroande, nära förestående och konturlösa

              sexskandaler, men ord kommer i alla fall,

              sanningsenligt döda, vakna, krälande

              digitala, i för många lager ur munnarna,

              söndertorkade eller snarare rostade till

              sotiga spricknät.

 

© Leif Holmstrand
De: Avstå från tragedierna
Trombone, 2017
ISBN: 9789188125088
Producción de Audio: Leif Holmstrand

Verzichten auf Tragödien III

III
Hör auf nach Richtungen und Positionen zu fragen und widme dich stattdessen
Entspannungsübungen im Weltraum #runter #rauf #fort #ruhen #erwachen #rip


         Weder Twitteraccounts noch Geld können wir verwalten

            nicht Abwasch, Webseiten, künftige Sternschnuppen,

            unsere irritierenden, kurz bevorstehenden, konturlosen

            Sexskandale, doch Worte kommen dennoch,

            wahrheitsgetreu tot, wach, kriechend

            digital, in zu vielen Schichten aus den Mündern,

            vertrocknet oder eher verrostet zu

            rußigen Rissnetzen.

Aus dem Schwedischen von Klaus-Jürgen Liedtke