Avstå från tragedierna IV

IV

varför skall vi dröja vid varandras tillkortakommanden och framgångar när

allt kan lösas upp i glitterspray och lycka #afk #framtiden #party

          Det går inte att mena allvar. Något kommer

          emellan vid skada, vi måste ha roligt åt det.

          Titta så skallarna flagnar, paljetter. Det var

          så det såg ut, bortfallet av kollegor, det var så

          familjen underställde sig mottagarledets dåliga

          hjärna, vilket orsakade denna evigt allvarslösa,

          grunda kärlek.

© Leif Holmstrand
De: Avstå från tragedierna
Trombone, 2017
ISBN: 9789188125088
Producción de Audio: Leif Holmstrand

Refrain from Tragedies IV

IV

why should we dwell on each other's shortcomings and successes when

everything can be dissolved in glitter spray and joy #afk #futurity #party

                                    It's not possible to be serious. Something from
                                    the injury gets in the way, we have to poke fun at it.
                                    Look how the skulls peel, sequins. That is
                                    what it looked like, the loss of colleagues, it was how
                                    the family submitted to the recipient group's bad
                                    brain, which caused this eternal unserious,
                                    shallow love.

 

Translated by Johannes Göransson