Avstå från tragedierna V

V

som en hund skall du vara för det betyder mjuk myspäls och bra huggkäft vid

sidan av estetiskt positiva egenskaper #partnerbyte #irl #attack

        Den sista dagen dröjer. Nu skickas våra

          önskemål via robotförmedling ner till Asami

          Kannon, där misslyckandena får bo i tusentals

          seende händer längst ute på fibrerna, som lever

          böljande uppåt från natthimlens botten genom

          ögonen. De ligger i skärvor, ögonen. Vi har sovit

          för lite, börjar upprepa oss.

© Leif Holmstrand
De: Avstå från tragedierna
Trombone, 2017
ISBN: 9789188125088
Producción de Audio: Leif Holmstrand

Renuncia a las tragedias V

V

como un perro debes ser porque implica piel de peluche y fauces 

para morder junto con cualidades estéticas positivas #swinger #irl #ataque

               El último día se demora. Ahora, nuestros deseos

               son enviados vía robots hasta Asami Kannon,

               donde los fracasos pueden vivir como miles de

               manos videntes en las puntas de las fibras, que viven

               en oleadas hacia arriba desde el fondo del cielo

               nocturno a través de los ojos. Yacen en pedazos, los ojos.

               Hemos dormido poco, nos empezamos a repetir.

Traducción: Petronella Zetterlund