Avstå från tragedierna V

V

som en hund skall du vara för det betyder mjuk myspäls och bra huggkäft vid

sidan av estetiskt positiva egenskaper #partnerbyte #irl #attack

        Den sista dagen dröjer. Nu skickas våra

          önskemål via robotförmedling ner till Asami

          Kannon, där misslyckandena får bo i tusentals

          seende händer längst ute på fibrerna, som lever

          böljande uppåt från natthimlens botten genom

          ögonen. De ligger i skärvor, ögonen. Vi har sovit

          för lite, börjar upprepa oss.

© Leif Holmstrand
De: Avstå från tragedierna
Trombone, 2017
ISBN: 9789188125088
Producción de Audio: Leif Holmstrand

Verzichten auf Tragödien V

V
wie ein Hund sollst du sein was heißt weicher Kuschelpelz und gutes Schnappmaul
neben ästhetisch positiven Eigenschaften #partnertausch #irl # attacke


         Der letzte Tag verspätet sich. Schon schickt man

            unsere Wünsche robotervermittelt an Asami

            Kannon, wo die Niederlagen stecken in Tausenden

            sehender Hände bis in die äußersten Fasern, pulsieren

            aufschwappend vom Grund des Nachthimmels durch

            die Augen. Die liegen verstreut in Scherben, die Augen. Wir haben

            zu wenig geschlafen, beginnen uns zu wiederholen.   

Aus dem Schwedischen von Klaus-Jürgen Liedtke