Paul Berf

alemán

Inledande bestämmelser [4§]

4d § Köparen vet att det är ett bländverk, det är
vad hon eftertraktar, inte att göra livet verkligare,
utan att göra det lite mindre verkligt.
Drömmen. Det fantastiska. Rosor.

4e § Köparen är inte ute efter sanning, utan något
som fungerar.

Första stycket gäller inte då omvänt gäller.

4f § Det är svårt för säljaren att veta hur köparen
tänker.

© Ida Börjel and OEI Editör
De: Konsumentköplagen: juris lyrik
OEI Editör, 2008
Producción de Audio: Ida Börjel

Einleitende Bestimmungen [4§]

4d § Der Käufer weiß, dass es ein Blendwerk ist, das ist es
was er sich ersehnt, nicht, das Leben wirklicher zu machen,
sondern es weniger wirklich zu machen.
Der Traum. Das Fantastische. Rosen.

4e § Der Käufer strebt nicht nach Wahrheit, sondern nach etwas,
das funktioniert.

Der erste Absatz gilt nicht, wenn das Gegenteil gilt.

4f § Es ist für den Verkäufer schwer zu wissen, wie der Käufer
denkt.

Aus dem Schwedischen von Paul Berf