ΡΕΦΡΑΙΝ

Με λένε Γ-Ι-Α-Ζ-Ρ-Α
Γεννήθηκα στης Δύσης το σκοτάδι
Λαθραίος μένω σε πείσμα αριστερών
Όμορφα περνά το βράδυ
Τσακίζοντας κεφάλια φασιστών

© Jazra Khaleed
De: Γκρόζνι
Αθήνα
Producción de Audio: Literaturwerkstatt Berlin 2010

REFRAIN

My name is J-A-Z-R-A
Here I’m illegal, in spite of the Left
I was born in the dusk of the West
And this evening is just splendid
For smashing fascist heads

Translated by Sarah McCann