LT – Gabrielė Labanauskaitė

Mūsų lyderiams taip patinka būti panašiems į tėvus,
Nepaisant to, kad tėvai jau seniai neparneša namo mamuto.
Mūsų ekonomikai taip patinka būti panašiai į mamą,
Dažniausiai ji stengiasi būti stabili ir atsakinga,
Bet jei pratrūksta, peša slapta cigaretę po cigaretės.

Mūsų biržos akcijoms taip patinka būti panašioms į seseris
Jos ginčijasi tarpusavyje ir vagia vienos kitų veidrodėlius.
Mūsų kapitalui taip patinka būti panašiam į brolį -
Dažniausiai į vyriausiajį brolį - jis žino, ko reikia.

Mūsų žiniasklaidai patinka būti panašiai į pirmos eilės pusseserę
Skleidžiančią gandus po kiekvieno giminių baliaus.
Mūsų reklamos panašios į hiperaktyvias dukterėčias,
O nekilnojamas turtas panašus į nuo viršsvorio kenčiantį dėdę.

Mūsų belyčiai nuodai yra arčiausiai kūno.
Mūsų belyčiai nuodai išsišakoja kaip medis,
Kraujagyslių medis ištiestose rankose.

Aš neturiu šeimos.
Anksti tapau našlaite.

© Gabrielė Labanauskaitė
Producción de Audio: renshi.eu @ poesiefestival berlin 2012

Lithuania – Gabrielė Labanauskaitė

Our leaders love to act like parents
But it’s been so long since they’ve brought home wages
Our economy is like a mother,
Usually stable and responsible,
But a break down has her smoking one cigarette after another.

Our stock exchange is like a pair of sisters
Who argue constantly and steal each other’s things.
Our capital is like a brother –
The eldest brother who knows just what we need.

Our press is like a first cousin
Who spreads rumors after every family gathering.
And our advertising likes to act like hyperactive nieces,
While our real estate is like an overweight uncle.

Our asexual poisons are nearest to our bodies
Our asexual poisons branch out like trees
Branching blood vessels in our outstretched hands.

I don’t have a family
I’ve been an orphan for so long.

Translation from Lithuanian by Ada Valaitis