40°

Prelazeći ulicu vidio sam kako je leptir pao negdje između mene i debele crnkinje s
rukama punim plastičnih vreća.
Limun žuta, plava i mekano crna:
mislio sam, otkud takve boje na mrtvom leptiru a onda sam pogledao gore u vrhove
drveća i granitna brda i oblake i sjetio se da je ovo novi svijet.

© Tomica Bajsić
De: Južni križ
Goranovo proljeće, 1998
Producción de Audio: Tomislav Krevzelj, Udruga radio mreza 2011

摄氏40度

过街时,我看见一只蝴蝶落在我
和一个肥胖的提着许多塑料袋的黑女人之间。
柠檬黄,蓝色,浅黑色——
我想死蝴蝶怎会有这样的颜色,然后抬头看
树梢,花岗岩石的山顶,云,这才意识到
这里是新世界。

明迪 译 Translated by Ming Di (aka Mindy Z)