[калі ты дрэва]

калі ты дрэва
             а вецер сышоў ад цябе
стаяць нерухома можна стагодзьдзямі

і што табе птушкі зь іх звонкімі песьнямі лета

калі ты
дрэва
ад якога сышоў вецер

© Логвінаў
De: Няголены ранак
Мінск: Логвінаў, 2008
Producción de Audio: European radio for Belarus (http://euroradio.fm/) / Belarusian PEN-Centre

[если ты дерево]

если ты дерево
                         а ветер покинул тебя
стоять недвижимо ты можешь веками

и что тебе птицы с их звонкими песнями лета

если ты
дерево
которое ветер покинул

Перевёл на русский язык Дмитрий Кузьмин