اتاق سفيد

گنجشك ها
روي درخت انار حياط
كه دارد به برگ مي نشيند
با خواهرانم كه مي رسند
و پدر و مادرم كه پير مي شوند
و اتاقم كه سفيدكاري كرده اند.

كتابها، سربازان شكست خورده خشايارشاه

روي گچ هاي سفيد، زير بادگير
سه خط قهوه اي.
روزها
با اين اتاق و
خط هاي آب.

شب، باران مي زند
مردم به خاطر بزهاي شان
خوشحال اند.

ناودان«مكالمات» مي خواند

باران، باد و
شب هاي كنفوسيوس
در اين اتاق سفيد.


                       1/1/81 سيوجان

© Ali Abdollahi
De: درود بر نهنگ
تهران: نشر امرود, 1390
ISBN: 978-600-5327-04-5
Producción de Audio: Ali Abdollahi

La stanza bianca

I passeri
sul melograno del cortile,
le foglie spuntano,
le mie sorelle, che crescono,
i miei genitori, che invecchiano,
e la mia stanza, che hanno appena imbiancato.

Libri, gli sconfitti soldati di Serse.

Sulla calce bianca, sotto il porticato
tre strisce brune.

Giorni
con questa stanza e
linee d'acqua.

La notte cade la pioggia
e gli uomini gioiscono
per le loro greggi.

La grondaia mi legge i "Discorsi" *.

Piogge, venti
e notti di Confucio
in questa stanza bianca.

* (Discorsi di Confucio)

Traduzione: Nina Maria Mudita & Mario Busto