Erik Lindner

neerlandés

Savithri Rajeevan

malayalam

[Als ik niet meer uit mijn woorden kom]

Als ik niet meer uit mijn woorden kom

of zijn stem die ze ontkracht, klinkt, is
het kind geknipt

voor de spreiding van haar lokken

weet dan
dat zelden

een hand duwt en ophoudt.

© Erik Lindner
De: Tong en trede
Amsterdam: De Bezige Bij, 2000
Producción de Audio: Literaturwerkstatt Berlin, 2014

[എനിക്ക് എന്കെ വൊക്കു ളിൽ നിന്ധ്]

എനിക്ക് എന്കെ വൊക്കു ളിൽ നിന്ധ്

രക്ഷകപ്പടൊൻ െിയൊതിരിക്കുന്പൊൾ
അകെലങ്കിൽ അവൻകെ ഒച്ച

അതിന്കെ രക്തിയും രബ്ദവും പിടികച്ചടുക്കുന്പൊൾ
ുട്ടി തന്കെ മുടിച്ചുരുൾ പരത്തി ന്വെിട്ട് നിൽക്കുന്പൊൾ ,

അെിയു
ഒരു ബ്ല അപൂർവ്വമൊയി

ഒരൊകള തടയു ന്യൊ തള്ളിനീക്കു ന്യൊ കേയ്യുന്ധു

translated by Savithri Rajeevan