[De zee is paars bij Piraeus]

De zee is paars bij Piraeus.

Een vlag kruipt uit de klokkentoren
als de wind draait.

Een man stapt over een hond.
Een vrouw wrijft gebogen over haar ooglid.

In een parapluwinkel valt een paraplu van de toonbank.

Op een smalle tak zit een duif
die erafvalt, fladdert en opnieuw gaat zitten
de bes die te ver op het uiteinde van de twijg hangt
de tak die doorbuigt, de kraag die opbolt als de duif verschuift.

Een meisje stapt in de metro met een bureaula.

Op het dikke zand aan de branding
schuift een visser horizontaal zijn hengel uit
een fiets staat naast hem op de standaard.

Hij staat wijdbeens alsof hij plast.
Vogelpootafdrukken in het zand.
De hengel kromt boven de zee.

© Erik Lindner
Producción de Audio: Literaturwerkstatt Berlin, 2014

[Il mare è viola al Pireo.]

Il mare è viola al Pireo.

Una bandiera sguscia fuori dal campanile
quando gira il vento.

Un uomo scavalca un cane.
Una donna piegata si stropiccia la palpebra.

In un negozio di ombrelli un ombrello cade dal banco.

Su un ramoscello si posa un piccione
che cade, sbatte le ali e si posa di nuovo
la bacca che si trova troppo lontano all’estremità della frasca
il ramo che si piega, il collo che si gonfia quando il piccione si sposta.

Una ragazza entra nella metropolitana portando un cassetto.

Sulla sabbia spessa della risacca
un pescatore stende la sua canna orizzontalmente
una bicicletta gli sta accanto sul cavalletto.

Tiene le gambe aperte come se pisciasse.
Impronte di zampe d’uccello sulla sabbia.
La canna si piega sopra il mare.

Traduzione di Pierluigi Lanfranchi. Fermata provvisoria. CFR Edizione, 2013