[Det finns barn...]

Det finns barn som är så glada att det inte märks. Barn som
skrattar för länge får röda eksem på olika delar av kroppen. Det
finns en salva man kan stryka på men det gäller att upptäcka
eksemen i tid. Gör man inte det, kan barnet senare få problem
med talet och de olika funktionerna. Man kan se barn som går
vingligt även i vuxen ålder.

© Linn Hansén
Producción de Audio: Rámus.

[Certains enfants sont...]


Certains enfants sont tellement joyeux que ça ne se remarque pas. Les enfants qui rient trop longtemps attrapent de l'eczéma sur différentes parties du corps. On peut mettre une pommade dessus, mais il faut déceler l'eczéma à temps. Si on ne le fait pas, l'enfant risque de développer des troubles de l'élocution et des autres fonctions. On peut voir des enfants qui marchent de travers, même à l'âge adulte.Traduction: Ophélie Alegre