[Det finns barn...]

Det finns barn som är så glada att det inte märks. Barn som
skrattar för länge får röda eksem på olika delar av kroppen. Det
finns en salva man kan stryka på men det gäller att upptäcka
eksemen i tid. Gör man inte det, kan barnet senare få problem
med talet och de olika funktionerna. Man kan se barn som går
vingligt även i vuxen ålder.

© Linn Hansén
Producción de Audio: Rámus.

[Manche Kinder...]

Manche Kinder sind so fröhlich, dass man es nicht merkt. Kinder, die
zu lange lachen, bekommen an verschiedenen Körperteilen rote Ekzeme. Man
kann eine Salbe auftragen, aber es ist wichtig, die Ekzeme frühzeitig
zu entdecken. Tut man das nicht, kann das Kind später Probleme
beim Sprechen und den verschiedenen Körperfunktionen bekommen. Zuweilen sieht
man Kinder, die noch als Erwachsene torkelnd gehen.

Aus dem Schwedischen von Paul Berf