[Ingen märker att jag ser trevlig ut]

Ingen märker att jag ser trevlig ut. Om man annonserade
att södra Sverige höll på att gå i bitar skulle kommunens
informationsväxel snabbt bli nedringd. Man skulle tvingas
spela in ett automatiskt meddelande. Det skulle behövas extra
personal för att ta hand om alla samtal.

© Linn Hansén
Producción de Audio: Rámus.

[No one takes notice of my friendly appearance]

No one takes notice of my friendly appearance. If it was to be announced that southern Sweden was about to fall apart, the municipal switchboard would be showered with calls. It would be necessary to record an automatic reply. Extra staff would be needed to answer all the calls.


Translated by Kristian Carlsson