[Ingen märker att jag ser trevlig ut]

Ingen märker att jag ser trevlig ut. Om man annonserade
att södra Sverige höll på att gå i bitar skulle kommunens
informationsväxel snabbt bli nedringd. Man skulle tvingas
spela in ett automatiskt meddelande. Det skulle behövas extra
personal för att ta hand om alla samtal.

© Linn Hansén
Producción de Audio: Rámus.

[Nihče ne opazi, da sem privlačna]

Nihče ne opazi, da sem privlačna. Če bi objavili,
da jug Švedske razpada na koščke, bi občinski
informacijski center kmalu zasuli s telefoni. Morali bi
vključiti avtomatski odzivnik. To bi zahtevalo dodatno
osebje, ki bi se ukvarjalo z vsemi pogovori.

Iz švedščine prevedla Sara Grbović