[Man åker in i Borås på en tungt trafikerad väg]

Man åker in i Borås på en tungt trafikerad väg. Ofta åker man
ut igen samma kväll, eller tidigt nästa morgon. Forskning kan
bedrivas på många olika sätt. Det ger inte alltid resultat. I Borås
finns flera forskningsinstitut. Ett av dem ligger vägg i vägg
med äventyrsbadet. Mycket framstående forskning kommer
därifrån. Vad den handlar om vill man inte berätta. Det enda
man med säkerhet kan säga är att det är inte så roligt som det
ser ut. Det har man bevisat nu, säger man. Det finns siffror
som talar sitt tydliga språk.

© Linn Hansén
Producción de Audio: Rámus.

[Borås you enter on a highly frequented road]

Borås you enter on a highly frequented road. Often you leave the same
night, or early next morning. Research can be carried on in several ways. It doesn't necessarily lead to any results. Borås has several Research Institutes. One of them is situated alongside of the Aqua Land. A wide range of eminent research is being developed there. No one wants to tell you what it concerns. The one thing to be said with certainty is that it’s not as amusing as it seems. That’s now a proven fact, they say. There are calculations that speak for themselves.


Translated by Kristian Carlsson