Poemas: 74 de 14.817

(0,10s)

list sec: 0.0020

filter sec: 0.0032

process sec: 0.1041