Maja Haderlap 
Translator

on Lyrikline: 7 poems translated

from: slovenian to: german

Original

Translation

VELIK POSEL ČAKA LJUBEČE

slovenian | Milan Dekleva

Velik posel čaka ljubeče.
Mrtve presejati v svoje ravnanje,
zrnca zláta kovati
in jih nadeti prstancem, da bi prišli do otrok.
Misliti luč
iz sijaja nje same,
ker vse, kar je smer in sila in smoter,
se zgublja v ovadbah
izvira
in nas, s postano, v gotovost
vijugajočo se vero
le še kali.

Velik posel čaka ljubeče.
Brez dna hrepeneti
z napetim plodiščem.
V osišču ženske
spoštljivo tkati somerno tišino:
biti sonce
in biti hkrati planet.

Velik posel čaka ljubeče.
Zamaltati dom,
spraskati se v objem
sredi devetkrat pleskanih sten,
potlej pa zvesto, zvesto
veneti sozven.

© Milan Dekleva
from: Zapriseženi prah
Ljubljana : Mladinska knjiga, 1987
Audio production: 2002 Študentska založba

Eine große Aufgabe wartet auf die Liebenden

german

Eine große Aufgabe wartet auf die Liebenden.
Der Verstorbenen im Handeln gedenken,
Goldkörnchen schmieden,
sie auf Ringfinger streifen, um zu Kindern zu kommen.
Das Licht denken
aus seinem Strahlen heraus,
denn alles, was Richtung und Kraft und Sinn ist,
kommt in Denunziationen abhanden,
wurzelt darin,
verunsichert uns nur
mit dem abgestandenen, nach Sicherheit
strebenden Glauben.

Eine große Aufgabe wartet auf die Liebenden.
Sich bodenlos sehnen
mit prallen Samenkörpern.
Achtsam die symmetrische Stille
im Angelpunkt der Frau weben,
Sonne sein
und Planet in einem.
 
Eine große Aufgabe wartet auf die Liebenden.
Das Heim abschirmen,
sich zwischen neunmal übertünchten Wänden
zu einer Umarmung zusammenraufen,
dann erst ergeben, ergeben
welken im Gleichklang.

Deutsch von Maja Haderlap

PRESEŽENI ČLOVEK – 51. IZREK

slovenian | Milan Dekleva

Borba z metafiziko je končana, pričenja se borba za
metafizično.

© Milan Dekleva
from: Preseženi človek
Ljubljana : Mihelač, 1992
Audio production: 2002 Študentska založba

Der überwundene Mensch – 51. Spruch

german

Der Kampf mit der Metaphysik ist beendet, es beginnt der Kampf
für das Metaphysische.

Deutsch von Maja Haderlap

POREKLO JEZIKA

slovenian | Milan Dekleva

Ženske govorijo žargon zrahljanih gredic.
Bolniki pripovedujejo iz bolečine,
kamni iz kamnitosti.
Zvezde golčijo težnost svetlobe.
Prerokom in iluzionistom posoja glas razodetje.
Gmajne so nastlane z abecedniki mravelj,
kantilena mest je navzkrižje opravkov.

Le svoboda izreka patos lastne biti,
ki je svoboda.
Ta špraha je mejna. Ves svet skliče
v človekov posluh.
Nas obkroži, kot smrt obkroži življenje.
Na stežaj odprti loputamo v času,
stokrat varovana skrivnost

brezvrednosti.

© Milan Dekleva
from: Odjedanje božjega
Ljubljana : Emonica, 1988
Audio production: 2002 Študentska založba

Herkunft der Sprache

german

Frauen sprechen im Jargon aufgelockerter Beete.
Kranke erzählen aus dem Schmerz,
Steine aus der Versteinerung.
Die Sterne nuscheln die Schwerkraft des Lichts.
Propheten und Illusionisten lassen Stimmen die Offenbarung sprechen.
Die Landschaften sind übersät mit dem Alphabet der Ameisen,
die Kantilene der Städte ist der Widerstreit der Geschäfte.

Nur die Freiheit artikuliert das Pathos des Seins,
das die Freiheit ist.
Diese Sprache ist eine Grenzsprache. Sie ruft alle Welt
ins menschliche Gehör.
Kreist uns ein, wie der Tod das Leben einkreist.
Sperrangelweit offen klaffen wir in der Zeit
als hundertmal verborgenes Geheimnis

wertlos.

Deutsch von Maja Haderlap

ODJEDANJE BOŽJEGA

slovenian | Milan Dekleva

Božje odjedamo, duše nam kažejo rebra.
Osuplo vzporejamo svojo nemarnost
s popolno brezbrižnostjo rože.
Roža, kronsko svetlenje!
In mi? Raznogavičena skladnost
postavk in posledic.

Ampak na robu teles, kjer ogroženi
najbolj občutimo hlad in razdaljo
in mandljevo namagnetenost spola:
tam se odpremo kot skrinja za plod,
samičja predanost življenju.

Komaj povita večnost zastoče v nas.
Krvavo tipamo k svoji ljubezni.
Nedotakljivo nas takne,
za hip umori.

Tako scefra maček sinico
z udarcem požrešnih oči.
In vendar umetnost letenja ne mine.
Le zlita je dol na zemljo.

Iz zraka vrnjena zemlji.

© Milan Dekleva
from: Odjedanje božjega
Ljubljana : Emonica, 1988
Audio production: 2002 Študentska založba

Gott – Essen

german

Wir knabbern am Göttlichen, die Seelen geben ihre Rippen preis.
Verblüfft gleichen wir unsere Nachlässigkeit
dem vollkommenen Gleichmut einer Blume an.
Blume, Kronleuchten!
Und wir? Das bloßfüßige Gleichmaß
aus Thesen und Folgen.

Am Rand der Körper jedoch, wo wir am stärksten
bedroht sind von der Kälte und Entfernung,
vom Mandelmagnetismus des Geschlechts:
öffnen wir uns wie der Schrein für die Frucht,
dem Leben ergeben wie ein Weibchen.

Die eben entbundene Ewigkeit schreit auf in uns.
Blutend tasten wir uns der Liebe entgegen.
Das Unberührbare berührt uns,
tötet uns in einem Augenblick.

Wie die Katze eine Meise zerfetzt,
mit dem Wimpernschlag gieriger Augen.
Die Kunst fliegen zu können kommt nicht abhanden.
Sie ergießt sich nur in den Boden.

Aus den Lüften der Erde wiedergegeben.

Deutsch von Maja Haderlap

ANGEL V IGRAČI

slovenian | Milan Dekleva

Včasih se zgane angel v strti, zrabljeni igrači.
Tuj nam je z vonjem odstriženih deških las.
Bil je, minil. Njegovo težko, zrelo seme nas privlači.

Čakamo se na položajih spomina,
čudimo ostalinam brezumnih skrbi;
majavi od hrepenenj, od neprespanega vina.

Zremo v izbris. Tako zrejo slike v okvir.
Na svod pribiti. Na smeh od nikoder.
Kodirani smo s harmonijami, kakor klavir.

© Milan Dekleva
from: Odjedanje božjega
Ljubljana: Emonica, 1988
Audio production: 2002 Študentska založba

Engel im Spielzeug

german

Manchmal regt sich ein Engel im zerbrochenen, abgenutzten Spielzeug.
Er ist uns fremd mit dem Duft geschorener Knabenhaare.
Er war und verging. Sein schwerer, reifer Samen zieht uns an.

Wir warten aufeinander an den Standorten der Erinnerung,
wundern uns über die Reste kopfloser Sorgen;
schwankend vor Sehnsucht und übernächtigtem Wein.

Wir blicken die Tilgung an. Wie Bilder den Rahmen anstarren.
An den Horizont genagelt. An das Niemandslachen.
Sind kodiert mit Harmonien, wie das Klavier.

Deutsch von Maja Haderlap

ANAKSIMANDROV AKSIOM POPOLNOSTI

slovenian | Milan Dekleva

Stvari padajo v nasprotno smer
od svoje rasti: zakon navpičja.
Gibanje pripada neskončnosti,
mirovanje končnosti: zakon vodoravja.
Misel se misli iz spomina: zakon kroženja.
Človek vstaja v prihodnost,
vstopa v sedanjost,
lega v preteklost: zakon navzkrižja.
Pomlajenje sveta je v njegovem zastaranju:
aksiom popolnosti.

© Milan Dekleva
from: Panični človek
Klagenfurt/Celovec: Wieser Verlag, 1990
Audio production: 2002 Študentska založba

Anaximanders Axiom der Vollkommenheit

german

Die Gegenstände fallen in die Gegenrichtung
ihres Wachsens: das Gesetz der Senkrechte.
Die Bewegung ist Teil des Unendlichen,
die Regungslosigkeit Teil des Endlichen: das Gesetz der Horizontale.
Ein Gedanke denkt sich aus der Erinnerung: das Gesetz des Kreisens.
Der Mensch steht auf für die Zukunft,
tritt in die Gegenwart,
legt sich in die Vergangenheit: das Gesetz der Kreuzung.
Die Verjüngung der Welt ist ihr Altern:
Axiom der Vollkommenheit.

Deutsch von Maja Haderlap

ANAKSIMANDER PIŠE

slovenian | Milan Dekleva

Logos je božji drobiž.
Vsak nebeščan, ki spomladi požene,
primakne zaznamek.
Človek mu smisel doda,
menjaje dolžino s kračino.

Ko pesem odteče v ubranost,
Nedotakljivo umolkne.
Tu ni razlik. Na obrobju smrtnih besed,
v besednici smrti.

V belem, brezčasnostnem šumu,
skupku vseh govoric,
pripuščenih na svet,
ki ga – edinega – znamo čutiti.

© Milan Dekleva
from: Panični človek
Klagenfurt/Celovec: Wieser Verlag, 1990
Audio production: 2002 Študentska založba

Anaximander schreibt

german

Der Logos ist das Kleingeld Gottes.
Jeder Heilige, der im Frühjahr austreibt,
notiert einen Vermerk.
Der Mensch steuert den Sinn bei
im Wechsel kurz oder lang.

Sobald das Gedicht harmonisch fließt,
verstummt das Unberührbare.
Es gibt keinen Unterschied am Rande sterblicher Worte,
im Wortraum des Todes.

Im weißen, zeitlosen Rauschen
der Gesamtheit aller Sprachen,
die zugelassen sind für diese Welt,
die wir  - als einzige –  spüren können.

Deutsch von Maja Haderlap