Lucie Maguire 
Translator

on Lyrikline: 1 poems translated

from: catalan to: english

Original

Translation

AQUI

catalan | Manuel Forcano

Podries fer que al teu despatx creixés
la selva. Imaginar que la plaça de la Universitat
és enmig de la sabana, i el Tibidabo
alt i blanc com el Kilimanjaro a Kènia.
Podries transfigurar la Dama del Paraigua
fins a convertir-la en el poderós Colós de Rodes
camaobert a l’entrada del port antic de l’illa.
Podries creure que el supermercat
és el gran basar d’Alep,
que el viaducte de Vallcarca
és un dels ponts sobre el Sena,
i el Parc del Putxet, el bosc sagrat de Delfos.
Podries dir-te que ets a Súnion quan cada vespre
veus amagar-se el sol rere terrats plens d’antenes,
que el gat a casa es un tigre de Bengala,
i que el passadís fosc entre la teva habitació i la
cuina,
l’interior misteriós d’una piràmide.
Podries creure que el llum de la tauleta de nit
és el sol immens que il·lumina el fons del mar
de les costes salvatges de Guinea.
Podries. Però seguiries
aquí.

© Manuel Forcano
from: Corint
Audio production: institut ramon llull

HERE

english

You could make the jungle sprout
in your office. Imagine that Plaça Universitat
is in the savannah, and Tibidabo
is tall and white as Kenya’s Kilimanjaro.
You could transform the Lady with the Umbrella,
turn her into the mighty Colossus of Rhodes
astride the mouth of the island’s ancient port.
You could believe the supermarket
is Aleppo’s grand bazaar,
Vallcarca viaduct
a bridge over the Seine,
and Putxet park the sacred grove at Delphi.
You could tell yourself you’re at Sounion when each evening
you watch the sun disappear behind roofs covered in aerials,
that the house cat is a Bengal tiger
and the dark passage between your room and the kitchen
is the mysterious interior of a pyramid.
You could believe your bedside light
is the immense sun that lights up the sea bed
and the rugged shores of Guinea.
You could. But you’d still be
here.

Translated by Lucie Maguire