Esther Sermage 
Translator

on Lyrikline: 4 poems translated

from: swedish to: french

Original

Translation

En historia att veckla ut

swedish | Ida Börjel

Den tyska modern är alltings moder. Den tyska modern vet när hon ska delta och när hon ska lämna det öppet. Den brittiska modern räds sina söner och döttrar. Den danska modern lämnar inte sitt hus utan en cigarr. Den tyska modern väljer alltid vilka kläder hennes familj ska bära för att hon lätt ska kunna urskilja dem i mängden. Jag står inför att växa upp som en god stadig tysk moder. Jag står för att veta skillnaden mellan detta och det. Den tyska modern står bestämd i köksdörren. Den tyska modern vet skillnaden och formerna och gränsen. Den tyska modern vet vad som hör hemma på vilka ställen och behöver inte säga det högt. Jag övar på att bli alla avsikters moder. Jag övar mig på att sära känslan från allt. Den svenska modern lägger alltid känslor i allting och kan inte skilja sorgen från glädjen. Den franska har fått allting hopblandat.

Den luxemburgska modern kan inte greppa någonting vidare än den luxemburgska gränsen. Jag står för att öva mig på att bli den tyska modern. Jag lär varje särskild plats för saker att ställa i köket eller i vår hall. Tyska barn behöver starka hyggliga stadiga tyska mödrar som visar dem hur de ska stå ut med allt. Tyska män behöver fast muskulöst kött i rikliga mängder för att hålla sig lugna i huset. Tyska mödrar behöver inte varandra att prata med. De står utan tvekan och vakar över hallen.Tyska mödrar tar inte någon sprit att skölja bort dagen med innan natten. De har händerna fulla och behöver inte gråta eller förstå sig på allt, som det har blivit

© Ida Börjel and OEI Editör
from: Sond
OEI Editör, 2004
Audio production: Ida Börjel

UNE HISTOIRE À DÉROULER

french

La mère allemande est mère de tout. La mère allemande sait quand elle doit participer ou laisser la voie libre. La mère britannique craint ses fils et ses filles. La mère danoise ne quitte pas la maison sans un cigare. La mère allemande choisit toujours les habits que porte sa famille, ce qui lui permet de la distinguer facilement dans la foule. Je porte mon devenir de bonne et solide mère allemande. Je porte en moi la capacité de faire la différence entre celui et ce. La mère allemande est déterminée à la porte de la cuisine. La mère allemande connaît la différence, les formes et la limite. La mère allemande sait où telle et telle chose a sa place et n’a pas besoin de le dire tout haut. Je m’entraîne à devenir la mère de toutes les intentions. Je m’entraîne à séparer les sentiments de tout. La mère suédoise met du sentiment partout et ne fait pas la différence entre joie et chagrin. La française a tout confondu. La mère luxembourgeoise n’a prise sur rien hormis la frontière luxembourgeoise. Je supporte l’entraînement pour devenir la mère allemande. J’apprends l’emplacement distinct de chaque chose à poser dans la cuisine ou dans l’entrée. Il faut aux enfants allemands des mères allemandes solides honnêtes et bien d’aplomb qui leur montrent comment affronter toute chose. Il faut aux hommes allemands de la viande ferme et musculeuse en grosse quantité pour se tenir tranquilles à la maison. Les mères allemandes n’ont pas besoin l’une de l’autre pour bavarder. Elles se tiennent debout sans hésiter pour veiller sur l’entrée. Les mères allemandes ne prennent pas d’alcool pour faire passer la journée avant la nuit. Elles ont les mains pleines, elles n’ont pas besoin de pleurer ni de tout comprendre, vu ce que c’est devenu

Traduit par Esther Sermage

En historia som har ett trick

swedish | Ida Börjel

Danska människor är runda vänliga törstiga människor som inte har någonting emot några hundar. Danska hundar är runda vänliga varelser med små fläckar på sig. Den danska hunden har alltid ett trick att visa i en bar. Jag är den danska barägaren och mitt är allas vardagsrum. De spanska hundarna är lata varelser med för mycket sol ovanför sig. Svenska hundar är borstade slanka bekymrade varelser med lång komplicerad härstamning. De svenska hundägarna pratar alltid för att jämföra härstamning och pälsarnas tillstånd. Den tyska hunden har inte något trick att visa i baren. Danska hundägare är varma törstiga människor som delar tankar och drickande i baren. Österrikarna skulle aldrig dela en tanke med sina fyrbenta vänner. Den danska hunden behöver inte något koppel. Danska hundar följer sina ägare som en ägare följer en hund till en bar. Svenska barer är desinficerade pudrade ställen med pinniga stolar och vattnig amerikansk musik. Den danska puben är ett mysigt mörkt ställe med roliga klistermärken och planscher. Min danska kvinna kommer in. Hon är en varm strålande färgglad varelse med gott starkt skratt. Den österrikiska kvinnan, den portugisiska kvinnan och den finska har inte något skratt värt att nämna. Den danska kvinnan kommer strålande och färgstark till min bar. Hennes skratt är ett starkt gott hälsosamt. Den danska kvinnan dyker upp med en fin törst att ta itu med. Den lilla runda danska hunden visar sitt trick för henne vid bordet i min bar. Den danska kvinnan skrattar och höjer sitt glas för alla som ser henne och hör

© Ida Börjel and OEI Editör
from: Sond
OEI Editör, 2004
Audio production: Ida Börjel

UNE HISTOIRE AVEC UN TOUR

french

Les citoyens danois sont des gens rondelets aimables et assoiffés qui n’ont rien contre les chiens. Les chiens danois sont des créatures rondelettes aimables avec de petites taches. Le chien danois connaît toujours un tour qu’il peut montrer dans un bar. Je suis le patron de bar danois et ma salle est le séjour de tous. Les chiens espagnols sont des créatures fainéantes avec un soleil trop fort au-dessus d’eux. Les chiens suédois au pedigree long et compliqué sont brossés sveltes et soucieux. Les propriétaires de chiens suédois parlent toujours pour comparer le pedigree et l’état du poil. Le chien allemand ne connaît aucun tour à montrer au bar. Les propriétaires de chiens danois sont des gens chaleureux et assoiffés qui partagent pensées et boisson au bar. Un Autrichien ne partagerait jamais ses pensées avec son ami quadrupède. Le chien danois n’a pas besoin de laisse. Il suit son propriétaire comme un propriétaire suivrait un chien jusqu’à un bar. Les bars suédois sont désinfectés poudrés meublés de chaises pleines de barreaux avec de la musique américaine fade. Le pub danois est un endroit sympa et sombre avec des autocollants et des posters marrants. Ma femme danoise entre. C’est une créature chaleureuse radieuse et caractérielle avec un rire franc et sonore. La femme autrichienne, la femme portugaise et la finlandaise ont des rires qui ne sont pas dignes d’intérêt. La femme danoise entre radieuse et caractérielle dans mon bar. Son rire est un franc sonore et bien portant. La femme danoise arrive avec une belle soif à soulager. Le petit chien danois rondelet lui montre un tour à sa table dans mon bar. La femme danoise rit et lève son verre à tous ceux qui la regardent et entendent

Traduit par Esther Sermage

En enda historia

swedish | Ida Börjel
Jag har min grekiska stolthet att hålla och inte brista. Jag går ut på min bit grekisk mark och där är den. I den grekiska jordmånen växte världen. Jag odlar olivträd i jorden varpå grekiska genier en gång trampade. Nätta grekiska getter springer runt och lämnar sina spår. Den svarta grekiska geten tar sig upp på restaurangens tak och kastar med sitt lilla huvud i den fridfulla grekiska byn och bejakar allt. Så italienska människor hävdar att de har historia, så tyskar och finnar hävdar historia. De lågmälda grekiska kvinnorna kommer gående tillsammans i svart och de glömmer aldrig. Andra fortsätter glömma. De belgiska människorna glömmer, de danska erinrar sig inte. De luxemburgska människorna kan inte komma på någonting att minnas. Jag går med ryggen böjd ut under det grekiska lövverket för att samla mina oliver. Grekiska getter kommer rännande. De gör samma läten som de alltid har gjort, ända från början, men vem verkar minnas? Jag står bredvid mina träd och det är allts början, men vem placerar stoltheten där den hör hemma? Det italienska blodet fortsätter stiga de franska brister för ingenting alls. Jag står i den grekiska solnedgången precis som de en gång gjorde före mig. De svarta grekiska kvinnorna nickar tigande till varandra från åsnorna längs vägen

© Ida Börjel and OEI Editör
from: Sond
OEI Editör, 2004
Audio production: Ida Börjel

UNE SEULE HISTOIRE

french
J’ai ma fierté grecque à porter sans faille. Je sors sur mon bout de terre grecque et le voilà. C’est du sol grec que le monde s’est nourri. Je cultive des oliviers dans la terre que des génies grecs ont un jour foulée. De petites chèvres soignées font des cabrioles grecques et laissent des traces. La chèvre grecque est noire et grimpe sur le toit du restaurant, balançant sa petite tête au sommet du paisible village grec, saluant le monde. Alors comme ça les Italiens prétendent avoir de l’histoire, alors les Allemands et les Finlandais prétendent de l’histoire. Les femmes grecques réservées cheminent ensemble en noir et n’oublieront jamais. D’autres oublient tout le temps. Les Belges oublient, les Danois ne se souviennent plus. Les citoyens luxembourgeois ne trouvent rien à se rappeler. J’avance le dos courbé sous le feuillage grec pour rassembler mes olives. Des chèvres grecques accourent. Elles poussent les mêmes cris qu’elles ont toujours poussés, depuis le commencement, mais qui semble s’en souvenir ? Je suis auprès de mes arbres et c’est le commencement de tout, mais qui donne à la fierté sa véritable place ? Le sang italien monte les Français défaillent pour un rien. Je me tiens debout dans le coucher de soleil grec comme cela s’est fait un jour avant moi. Les femmes grecques en noir se saluent d’un hochement de tête silencieux depuis les ânes le long de la route

Traduit par Esther Sermage

[Min familj anlände hit i en marxistisk idétradition]

swedish | Athena Farrokhzad

Min familj anlände hit i en marxistisk idétradition

Min mor fyllde genast huset med prydnadstomtar
Vägde plastgranens för- och nackdelar mot varandra
som om problemet vore hennes

På dagarna skiljde hon mellan långa och korta vokaler
som om ljuden som kom ur hennes mun
kunde tvätta olivoljan ur huden

Min mor lät blekmedlet rinna genom syntaxen
På andra sidan skiljetecknet blev hennes stavelser vitare
än en norrländsk vinter

Min mor byggde oss en framtid av livskvantitet
I förortsvillans källarförråd radade hon upp konservburkar
som inför ett krig

På kvällarna letade hon recept och skalade potatis
som om det var hennes historia som fanns chiffrerad
i Janssons frestelse

Tänk att jag sög på de brösten
Tänk att hon stoppade sitt barbari i min mun

© Athena Farrokhzad
Audio production: Rámus., 2013

[Ma famille est arrivée ici dans la tradition marxiste]

french

Ma famille est arrivée ici dans la tradition marxiste

Ma mère n’a pas tardé à décorer la maison de lutins en paille
à songer au sapin en plastique, ses inconvénients et ses avantages
comme si c’était son problème

Le jour, elle distinguait les voyelles courtes et longues
comme si les sons qui sortaient de sa bouche
allaient lessiver sa peau imbibée d’huile d’olive

Ma mère a rincé sa syntaxe à l’eau de javel
De l’autre côté des pointillés, sa phrase était plus blanche
qu’un hiver norrlandais

Ma mère nous a bâti un avenir de confort vital
Dans la cave du pavillon de banlieue, elle alignait les conserves
comme des provisions de guerre

Le soir, elle épluchait des pommes de terre
comme si la recette du gratin aux anchois était un cryptogramme
de son histoire

Dire que j’ai tété ces seins
Dire qu’elle a mis sa barbarie dans ma bouche

Traduction: Esther Sermage