Dmitri Plax 
Translator

on Lyrikline: 7 poems translated

from: swedish, belarusian to: belarusian, swedish

Original

Translation

Inledande bestämmelser [4§]

swedish | Ida Börjel

4d § Köparen vet att det är ett bländverk, det är
vad hon eftertraktar, inte att göra livet verkligare,
utan att göra det lite mindre verkligt.
Drömmen. Det fantastiska. Rosor.

4e § Köparen är inte ute efter sanning, utan något
som fungerar.

Första stycket gäller inte då omvänt gäller.

4f § Det är svårt för säljaren att veta hur köparen
tänker.

© Ida Börjel and OEI Editör
from: Konsumentköplagen: juris lyrik
OEI Editör, 2008
Audio production: Ida Börjel

Уводныя вызначэньні [4§]

belarusian

4d § Пакупнік ведае, што гэта паказуха,
і гэта тое, да чаго ён імкнецца – не да
таго, каб зрабіць жыццё больш існым,
але да таго, каб зрабіць яго трохі меней існым.
Мара. Фантастычнасць. Ружы.

4е § Пакупнік не імкнецца да праўды, але хоча таго, што
функцыянуе.
Вышэйзгаданае не дзейнічае ў адваротным выпадку.

4f § Прадаўцу цяжка ўявіць, што думае пакупнік.

Translated by Dmitri Plax

Inledande bestämmelser [1§ - 2§]

swedish | Ida Börjel

1a § Det är jag som bestämmer.

1b § Legis virtus haec est: imperare,
vetare, permittere, punire.

1c § Lagens kraft är den följande: befalla,
förbjuda, tillåta, straffa.


2a § Konsumentköplagen är en i huvudsak
tvingande lag.

2b § Den gäller köp av lösa ting som
en säljare lyckas sälja till en köpare i utbyte
mot hennes schaber. Det är en bra lag. Föredömlig.
Den gäller oss människor.
Den gäller livet självt.

© Ida Börjel and OEI Editör
from: Konsumentköplagen: juris lyrik
OEI Editör, 2008
Audio production: Ida Börjel

Уводныя вызначэньні [1§ - 2§]

belarusian

1а § Вызначаю – я.

1b § Legis virtus haec est: imperare, vetare, permittere,
punier.

1с § Сіла закона наступная: загадваць, забараняць,
дазваляць, штрафаваць.

2а § Закон аб правах спажыўца ў асноўным –
прымусовы закон.

2b § Пад закон патрапляе купля рэчаў, якія прадавец
здолее прадаць пакупніку ў абмен на яго капусту. Гэта
добры закон. Узорны. Ён тычыцца нас, людзей.
Ён тычыцца самога жыцця.

Translated by Dmitri Plax

[Min familj anlände hit i en marxistisk idétradition]

swedish | Athena Farrokhzad

Min familj anlände hit i en marxistisk idétradition

Min mor fyllde genast huset med prydnadstomtar
Vägde plastgranens för- och nackdelar mot varandra
som om problemet vore hennes

På dagarna skiljde hon mellan långa och korta vokaler
som om ljuden som kom ur hennes mun
kunde tvätta olivoljan ur huden

Min mor lät blekmedlet rinna genom syntaxen
På andra sidan skiljetecknet blev hennes stavelser vitare
än en norrländsk vinter

Min mor byggde oss en framtid av livskvantitet
I förortsvillans källarförråd radade hon upp konservburkar
som inför ett krig

På kvällarna letade hon recept och skalade potatis
som om det var hennes historia som fanns chiffrerad
i Janssons frestelse

Tänk att jag sög på de brösten
Tänk att hon stoppade sitt barbari i min mun

© Athena Farrokhzad
Audio production: Rámus., 2013

[Мая сям’я прыехала сюды пад сцягам марксізму]

belarusian

Мая сям’я прыехала сюды пад сцягам марксізму

Маці адразу ж запоўніла дом лямцавымі гномікамі
Пачала ўзважваць плюсы і мінусы пластыкавых калядных ялінак
нібы гэта яе праблема

Ад відна разбірала доўгія ды кароткія галосныя
нібыта гукі, што выходзілі з яе вуснаў
маглі вымыць аліўкавы алей са скуры

Маці ліла адбельнік праз сінтаксіс
З другога боку працяжніка яе склады рабіліся бялейшымі
чым зіма поўначы

Маці будавала нам будучыню з дастатку ежы
У падвале прыгараднай вілы грувасціла бляшанкі кансерваў
нібыта перад вайной

Вечарамі шукала рэцэпты ды абірала бульбу
нібыта гэта яе гісторыя была зашыфраваная
у страве “спакуса Янсана”

Толькі падумаць – я смактала тыя грудзі
Толькі падумаць – яна пхала сваё барбарства мне ў рот

Пераклад: Dmitri Plax

Varans avlämnande, varans avhämtande

swedish | Ida Börjel

8b § Varan är avlämnad när den är i köparens
besittning. Sker det över kassa, se om möjligt till
att bägge parter samtidigt och med öppna sinnen
håller i varan innan dess att säljaren släpper taget,
minimera det tidsförlopp då vara svävar i luften, på
väg bort från sin säljare, på väg fram till sin
köpare, för att således undvika den problematik
som uppstår när varan går sönder, glider mellan
fingrarna, flyr eller på annat sätt går om intet efter
det att säljaren släppt, innan dess att köparen
fångat.

© Ida Börjel and OEI Editör
from: Konsumentköplagen: juris lyrik
OEI Editör, 2008
Audio production: Ida Börjel

Выдача прадукту і прыманне прадукту

belarusian

8b § Прадукт лічыцца выдадзеным, калі ён знаходзіцца
ў валоданні пакупніка. Калі выдача адбываецца праз
касу, трэба імкнуцца да таго, каб абодва бакі адначасова
і з адкрытай душою трымалі прадукт да таго моманту,
як прадавец адпусціць прадукт; трэба звесьці да
мінімуму плынь часу, калі прадукт павісае ў паветры на
шляху ад свайго прадаўца да свайго пакупніка, каб
такім чынам пазбегнуць праблематыкі, якая паўстае,
калі прадукт псуецца, працякае між пальцаў, збягае або
іншым чынам знікае пасля таго, як прадавец адпусціў,
перад тым, як пакупнік злавіў.

Translated by Dmitri Plax

Pris

swedish | Ida Börjel

10a § En vara måste kosta något i någon del av
produktionsledet. Den får inte kosta ingenting och
den får inte ha ett oändligt pris.

Säljaren ska kunna svara på frågor.

© Ida Börjel and OEI Editör
from: Konsumentköplagen: juris lyrik
OEI Editör, 2008
Audio production: Ida Börjel

Кошт

belarusian

10а § У якой-небудзь частцы вытворчага ланцужку
прадукт павінен каштаваць хаця б нешта. Ён не можа
нічога не каштаваць і не можа мець бясконца вялікую
цану.
Прадавец павінен умець адказаць на пытанні.

Translated by Dmitri Plax

чорна-белы верш

belarusian | Vital Ryzhkou

…тых, хто замахваўся на тыранаў ці аўтарытарных лідараў,
далёка не ўсе — і справядліва — лічылі героямі,
бо прапаганда зла не пакідае выбару,
як і любая зброя.

вядома, зло сябе не залічыць да зла,
але з думак пра мэты, сродкі, іх спалучэнні марныя
вынікае старое: злу пастаянна трэба знаходзіць казла
ахвярнага,

злом абвяшчаць яго і яму ствараць перашкоды,
зломваць, тлумачыць свет, як сляпому.
дабру ўсе гэтыя гульні з перацягваннем коўдры
весці без понту,

бо дабро робіцца злом пасля перамогі над злом
аўтаматычна; параза дабра — перамога.
а праўда — гэта сумленне, сцягнутае вузлом
на шыі нямога.

праўда — тое, чым лупяць па твары, нібыта анучай.
праўда — рэкламны тавар, які надакучвае.

праўда — наіўная і пафасная, са зменлівай інтанацыяй.
праўда — зацюканая аднакласніца з прагаю падабацца.

і пакуль зло карыстае праўду, а дабро карыстаецца
праўдай, ёй не выпадае шанцаў на лідарства,
праўда — твая паўсляпая настаўніца,
што зрэдку бярэ рэпетытарства

і падцягвае па прадмеце тых, каму не хапае спрыту,
да выпускнога іспыту.

© Vital Ryzhkou
from: Дзверы, замкнёныя на ключы
Мінск: Логвінаў, 2010
Audio production: Yahor Mayorchyk

en svartvit dikt

swedish

…de som gjorde attentat mot tyranner och auktoritära ledare,
räknades – med all rätt – inte av alla som hjältar
att propagera för ondskan gör inte kampen bredare
det gör inte heller vapen.

givet, att ondskan inte ser ondskan i sig,
men utifrån grubblerier om målen, medlen och liknande
kommer enbart det gamla: en syndabock ihop med, säg,
      ett lidande,

bocken är ondskan, han måste bli stoppad, hindrad,
bruten, förd som en blind till ljuset.
det goda behöver inte sno täcket med sådana finter:
det är uteslutet,

för det goda blir ondskan, efter att ha vunnit striden
helt automatiskt; det godas förlust är en seger
och sanningen är samvete som stryper och vrider
den stummes hals och leder

sanningen är liksom en trasa som slår mot ansiktet
sanningen är reklamen som gör allting slitet

sanningen är naiv och patetisk, oviss i alla tonarter
sanningen är en mobbad elev fjäskar för klasskamrater

och så länge det sanna utnyttjas av ondskan och det goda använder
sanningen – har den ingen chans att bli en av ledarna
sanningen – din närsynta fröken med darrande händer
som jobbar extra på helgerna

och höjer betygen i ämnet för dem som är lite efter
inför slutprovet som väntar.

Översättning: Dmitri Plax

Köparens fri- och skyldighet

swedish | Ida Börjel

Köpare. Lilla guldtacka!

86a § Köparen och köparens mörkerseende.

               Köparen: Jag sa ja till helheten men
               nej i detaljen. Jag ville handla, men
               visste inte vad jag köpte.


87a § Hur långt är köparen villig att gå?

87b § Att få henne att vilja dra ut sina tänder.

Emalj i munnen, det är ju äckligt.

Tänder är vassa; köparen kan börja tugga
på sig själv och göra sig illa.
Köparen måste skyddas, också från sig själv.

87c § Få tänderna utdragna och omplacerade
till smycke!

Få gratis bonbon i hålet efteråt!

© Ida Börjel and OEI Editör
from: Konsumentköplagen: juris lyrik
OEI Editör, 2008
Audio production: Ida Börjel

Правы і абавязкі пакупніка

belarusian

Пакупнік. Золатка!

86а § Пакупнік і яго цемразрок.

                   Пакупнік: Я сказаў «так» цэламу,
                   але «не» ў  дэталях. Я
                   хацеў купіць, але не ведаў, што набываю.

87а § Як далёка пакупнік гатовы зайсці?

87b § Пераканаць яго захацець павырываць зубы.
Эмаль у роце, гэта ж агідна.
Зубы вострыя: пакупнік можа пачаць кусаць сябе самога
і параніць сябе. Пакупнік павінен быць абаронены, ад
сябе самога таксама.

87с § Павырывай зубы і атрымай іх апраўленымі ў
якасьці ўпрыгожання!
Бясплатная карамелька ў кожную дзірку ад зуба!

Translated by Dmitri Plax