Lena Mareen Bruns 
Translator

on Lyrikline: 14 poems translated

from: swedish to: german

Original

Translation

Fason

swedish | David Väyrynen

Fason är ett måste för att det ska bli folk av en unge
Och är det inte fason på föräldrarna blir det sällan fason på den
Fastän ibland är det att skaffa unge vad som gör
att folk tvingas få fason på sig själv
 
Ingen unge är sen födseln snidad i så rejäla fasoner
att man inte behöver jobba för att få fason på den
Oavsett vad den är ska man inte hålla på med fjäsk och fasoner
En unge ska bli en vuxen och ingen prinsessa eller styrkelyftare
 
När man lämnar ungen att bäras också av andra
grannar, kollegor, föreningsfolk, farföräldrar,
när man slutat städa undan det som kan skada
elden, kärleken, knivarna, sjukdomarna
det är så god fason är att uppfostra ungar
 
Så när ungen ställer sig upp efter att ha fallit, då har den fason
när den hittar hem helt själv, det är bra fason
när man ser den använda tummen att peta näsan med
när den begriper att Peter Pan är en skojare
när man ser att den grinat klart för att hunden gått bort
när den ber om pölsan
 
Ungar med så pass rediga fasoner blir det folk av
Ungar utan så pass rediga fasoner flyttar söderut
 
Men fason är också det att vara byggd av sådan gammaldags fason
att man står vid köksfönstret med en kopp buljong i hand
och väntar den återvändande, även om det
kommit till det trettionde året sedan man senast öppnade dörren för ungen
att någon gång komma hem

© David Väyrynen
from: Marken
Teg Publishing, 2017
ISBN: 9789188035080
Audio production: Rámus förlag, 2018

Manieren

german

Manieren sind ein Muss, damit aus dem Kind ein Mensch wird
Und haben die Eltern keine Manieren, erhält es selten selbst welche.
Doch manchmal ist es das Kinderkriegen, das
Menschen zwingt, sich Manieren anzuerziehen.

Kein Kind ist von Geburt an auf die rechte Art geschnitzt
sodass man nicht daran arbeiten müsste, ihm Manieren beizubringen
Unabhängig davon sollte man sich nicht mit Kriecherei und Sitten beschäftigen
Aus einem Kind soll ein Erwachsener werden und nicht eine Prinzessin oder ein Gewichtheber

Wenn man das Kind auch von anderen tragen lässt
Nachbarn, Kollegen, Vereinsmenschen, Großeltern,
wenn man aufhört, wegzuräumen, was Schaden zufügen kann,
das Feuer, die Liebe, die Messer, die Krankheiten,
dann schlägt man sich manierlich in der Kindererziehung.

Wenn also das Kind aufsteht, nachdem es hingefallen ist, dann hat es Haltung,
wenn es ganz alleine nach Hause findet, das ist eine gute Art,
wenn man es dabei beobachtet, wie es mit dem Daumen in der Nase bohrt,
wenn es versteht, dass Peter Pan ein Witzbold ist,
wenn man sieht, dass es sich ausgeweint hat, nachdem der Hund gestorben ist
wenn es um Grützwurst bittet

Aus Kindern mit solch hervorragenden Manieren werden Menschen
Kinder ohne solch hervorragenden Manieren ziehen nach Süden

Aber Manieren implizieren auch, auf eine solch altmodische Art beschaffen zu sein,
dass man mit einer Dose Brühe in der Hand am Küchenfenster steht
und auf den Heimkehrer wartet, auch wenn es
dreißig Jahre her ist, dass man dem Kind zuletzt die Tür geöffnet hat —
dass es eines Tages heimkehrt.

Übersetzung: Lena Mareen Bruns

Ett monument på torget

swedish | David Väyrynen

  Man skall akta sig för att göra gott inför människor bara för att de skall lägga märke till en. Låt inte ordna fest för att du skänker pengar till fattiga. Du förtjänar inget beröm. Du hade säkert kunnat ge mer.
 
    Du skall inte åka någonstans i onödan. Tänk på miljön. Det finns inte bättre och mer att göra i Spanien än hemma. Lära dig spanska kan du göra på en kvällskurs hos ABF.
 
    Av misstag blir man klokare, men lär sig gör man aldrig. Tro därför inte att du skall utvecklas som person, för det gör du inte. Från vila till sömn och från sömn till vila.
 
   Anklaga aldrig någon annan för dina motgångar utan att först ha tittat på dina händer. Blåsor är i den lates, valkar i den flitiges.
 
    Tro inte att du är rättfärdig. Sträva efter att vara rättfärdig, men tro aldrig att du blir det. Då har äregirigheten tagit plats i dig.
 
    Tro inte heller att du någonsin kan bli bättre, att en förnämare uppfostran, högskolestudier eller en flytt söderut kan göra dig bättre. Studier kan förfina människan, men förbättrar henne aldrig.
 
    Ingen människa kan styra sin tunga. Det är bara en liten lem, men den kan skryta om stora bedrifter. Var tyst så gott det går. En tigande mun skadar ingen.
 
 Älska någon, men gör det med måtta så att det inte väcker anstöt bland andra. Släta aldrig din älskade på öppen yta, utan håll kärleken inom lyckta dörrar. Vad två har ihop angår inte den tredje.
 
  Döp dina barn, och döp dem till något vanligt som Hanna eller Markus. Låt dem inte bli förnedrade för moderna påhitt, utan köp dem vanliga kläder och lär dem leka på vanligt sätt.
 
  Ta hand om den kropp du har fått till låns. Ät vilt, fisk, bär och rovor. Besök inte träningslokalen för din egen fåfängas skull. Ditt arbete skall ge dig all den träning din kropp behöver.
 
   Sitt inte på krogen i onödan. Var inte full så att det syns. Drick inte enbart vatten, utan använd också något brännvin. Brännvin är bra för magen och för att rensa huvudet.
 
   Du skall föredra det höga tempot, det korta och det rappa. Bered dig därför ingen tid att rucka på gamla värderingar. De är gamla av en orsak. Skynda dig till arbetet och skynda dig därifrån. Det finns alltid mer arbete att uträtta hemma.
 
   Umgås med ringa människor. Jaga och fiska. Gör allmännytta. Håll dig borta från nöjen såsom dans och musik. Sådant kan lätt uppväckas till lidelser utan nytta. Lidelse hör arbetet till. Arbetet tar inte slut fast man arbetar. Sömnen tar inte slut fast man sover.
 
   Ditt liv är kort som en skugga. När det varit som bäst har det ändå varit möda och besvär. Förvänta dig inget särskilt av detta liv. Ingenting är så vackert som man allra först kan tro.
 
   Glöm gårdagen och blicka framåt. Det finns ingenting att göra åt det redan gjorda; dina ungdomsår var inte bättre än de nuvarande. Förvänta dig heller ingenting av den kommande tiden. Om hundra år är den också glömd.
 
   Livet skall uppföra sig hyggligt. Livet skall vara så att man är en vuxen människa i Malmberget och alltid varit det. Det står ett monument på Malmbergstorget. Sådant skall livet vara.

© David Väyrynen
from: Marken
Teg Publishing, 2017
ISBN: 9789188035080
Audio production: Rámus förlag, 2018

Ein Denkmal auf dem Marktplatz

german

  Man soll sich hüten, den Menschen Gutes zu tun, nur damit sie einen achten. Lass keine Party veranstalten, nur weil du Geld an Bedürftige verschenkst. Du verdienst kein Lob. Du hättest sicher mehr geben können.

  Du sollst nicht unnötig irgendwohin fahren. Denk an die Umwelt. Es gibt in Spanien nicht mehr oder Besseres zu tun als zuhause. Spanisch kannst du in einem Abendkurs an der Volkshochschule lernen.

  Aus Fehlern wird man klug, aber man lernt nie aus. Glaub daher nicht, dass du dich als Person weiterentwickelst, denn das tust du nicht. Vom Müßiggang in den Schlaf und vom Schlaf zum Müßiggang.

  Klage niemals jemand anderen für deinen Misserfolg an, ohne zuerst auf deinen eigenen Hände zu schauen. Blasen zeigen sich an den Händen der Faulen, Schwielen an denen der Fleißigen.

  Glaub nicht, dass du gerecht bist. Strebe danach, gerecht zu sein, aber glaube niemals, dass du es wirst. Dann hat sich der Ehrgeiz schon in dir ausgebreitet.

  Glaub nicht, dass du jemals besser wirst, dass eine vornehmere Erziehung, ein Universitätsstudium oder ein Umzug in den Süden aus dir jemand Besseres machen. Ein Studium kann einen Menschen reifen lassen, verbessert ihn jedoch nicht.

   Kein Mensch kann seine Zunge beherrschen. Sie ist nur ein kleines Glied, aber sie kann von großen Taten prahlen. Sei so still wie möglich. Ein schweigender Mund schadet niemandem.

   Liebe jemanden, aber tu es maßvoll, so dass es bei niemandem Anstoß erregt. Turtel nicht mit deinem Liebsten in der Öffentlichkeit, sondern haltet die Liebe hinter verschlossenen Türen. Was zwei verbindet, müssen Dritte nicht verstehen.

  Tauf deine Kinder und taufe sie auf einen gebräuchlichen Namen so wie Hannah oder Jonas. Lass nicht zu, dass sie durch moderne Erfindungen erniedrigt werden, sondern kauf ihnen normale Kleidung und bringe ihnen bei, auf normale Art zu spielen.

  Sorge dich um den Körper, den du als Leihgabe erhalten hast. Iss Wild, Beeren und Rüben. Unterlasse es, aufgrund deiner Eitelkeit das Sportstudio zu besuchen. Deine Arbeit wird dir die Trainingseinheit geben, die du brauchst.

  Sitze nicht unnötig in der Kneipe. Sei nicht so betrunken, dass man es sieht. Trinke nicht nur Wasser, sondern auch etwas Schnaps. Schnaps ist gut für den Magen und klärt den Kopf.

  Du sollst das hohe Tempo vorziehen, das kurze und das schnelle. Behalte dir daher keine Zeit vor, um an alten Werten zu rütteln. Sie sind zurecht alt. Eile zur Arbeit und eile zurück. Zuhause wartet immer noch mehr Arbeit.

  Triff dich mit wenigen Menschen. Jage und fische. Nutze der Allgemeinheit. Halte dich fern von Vergnügungen wie Tanz und Musik. So etwas kann leicht unnütze Leidenschaft entfachen. Zur Leidenschaft gehört Arbeit. Die Arbeit hört nicht auf, obwohl man arbeitet. Der Schlaf hört nicht auf, obwohl man schläft.

 Dein Leben ist kurz wie ein Schatten. Als es am besten gewesen ist, hat es dennoch Mühe und Not bereitet. Erwarte nichts Bestimmtes von diesem Leben. Nichts ist so schön, wie es zunächst den Anschein hat.

 Vergiss den gestrigen Tag und schau nach vorne. Gegen das bereits Geschehene kann man nichts mehr ausrichten; deine Jugendjahre waren nicht besser als deine jetzigen. Erwarte auch nichts von der kommenden Zeit. In hundert Jahren wird auch sie vergessen sein.

 Das Leben soll sich anständig verhalten. Lebe wie ein erwachsener Mensch auf dem Marktplatz von Malmberget, und so als wärest du es immer gewesen. So soll das Leben sein.

Übersetzung: Lena Mareen Bruns

[dagens lunch vardagar]

swedish | David Väyrynen

dagens lunch vardagar
kan vara vad som helst
nästan alltid gott

© David Väyrynen
from: Marken
Teg Publishing, 2017
ISBN: 9789188035080
Audio production: Rámus förlag, 2018

Mittagstisch wochentags

german

Mittagstisch wochentags
kann alles sein
fast immer lecker

Übersetzung: Lena Mareen Bruns

[Allt var vitt när jag]

swedish | Jila Mossaed

Allt var vitt när jag
vaknade och satte mig på sängkanten
Vek ihop drömbilderna
och lade dem under kudden

Vilken dag är det idag?
Ibland glömmer jag att andas
Utanför står daglönarna i kö
dricker Coca-Cola
och äter kallt bröd
lutade mot väggen
tysta

Ibland köar de i mina drömmar
för att berätta

© Jila Mossaed
from: Vad jag saknades här
Bokförlaget Lejd, 2018
Audio production: Haus für Poesie, 2019

[Alles war weiß, als ich]

german

Alles war weiß, als ich
aufgewacht bin und
mich auf die Bettkante gesetzt
die Traumbilder zusammengewoben
und sie unter das Kissen gelegt habe

Welcher Tag ist heute?
Manchmal vergesse ich, zu atmen
Draußen stehen die Tagelöhner Schlange
trinken Coca-Cola
essen kaltes Brot
an die Wand gelehnt
still

Manchmal stehen sie in meinen Träumen Schlange
um zu erzählen

Aus dem Schwedischen übersetzt von Lena Mareen Bruns

[Ett barn vid havet]

swedish | Jila Mossaed

Ett barn vid havet
är fött med mina tänder

Är på väg mot djupet
trapporna är slitna
Gudinnans lilla staty
välkomnar mig

Svaret finns under mina fötter
det är kallt på marken

Är redo
Lämnar min ryggsäck åt mörkret
lägger kinden mot marken
och blundar
Å, vad jag saknades här

© Jila Mossaed
from: Vad jag saknades här
Bokförlaget Lejd, 2018
Audio production: Haus für Poesie, 2019

[Ein Kind am Meer]

german

Ein Kind am Meer
wurde mit meinen Zähnen geboren

Bin auf dem Weg in die Tiefe
die Treppen sind schäbig
die Statuette der Göttin
heißt mich willkommen

Die Antwort liegt unter meinen Füßen
auf dem Boden ist es kalt

Bin bereit
hinterlasse meinen Rucksack der Dunkelheit
lege die Wange auf die Erde und schließe die Augen
Hier wurde ich ersehnt

Aus dem Schwedischen übersetzt von Lena Mareen Bruns

[Vem väver om nätterna]

swedish | Jila Mossaed

Vem väver om nätterna
sjunger ut färgernas platser på nya rader
Sånger och knutar
i ofärdiga mattor
lyser i mörkret

Mattornas trädgårdar
är dömda till tystnad
liknar det utlovade paradiset
som saknar ingång

Vid gryningen
blöder flickornas fingertoppar
Smärtan äger färg

© Jila Mossaed
from: Vad jag saknades här
Bokförlaget Lejd, 2018
Audio production: Haus für Poesie, 2019

[Wer webt während der Nächte]

german

Wer webt während der Nächte
besingt die Orte der Farben in neuen Zeilen
Lieder und Knoten
in unvollendeten Teppichen
leuchten in der Dunkelheit

Der Garten der Teppiche
zur Stille verurteilt
gleicht einem versprochenen Paradies
ohne Eingang

Wenn der Morgen heraufzieht
bluten die Fingerspitzen der Mädchen
Ihr Schmerz beherrscht die Farbe

Aus dem Schwedischen übersetzt von Lena Mareen Bruns

[En liten bit av ett träd]

swedish | Jila Mossaed

En liten bit av ett träd
en kvist av solen
ett glas fyllt med jord

Kärleken täcker mig
med sin tänjbara hinna

Jag andas genom mina ögonlock
dödens fickor
är tunga av stenar
och jag bär på en kjol av glas
Var finns mitt hem?

© Jila Mossaed
from: Vad jag saknades här
Bokförlaget Lejd, 2018
Audio production: Haus für Poesie, 2019

[Ein kleiner Teil von einem Baum]

german

Ein kleiner Teil von einem Baum
ein Zweig in der Sonne
ein Glas voll Erde

Die Liebe bedeckt mich
mit ihrer dehnbaren Haut

Ich atme durch meine Augenlider
die Hosentaschen des Todes
sind schwer vor Steinen
und ich trage einen Rock aus Glas
Wo ist mein zuhause?

Aus dem Schwedischen übersetzt von Lena Mareen Bruns

[Det var ditt stoft]

swedish | Jila Mossaed

Det var ditt stoft
som mindes mig
i natt

Kände på mig
att du vill ha mig nära

Stängde dörrarna
men lukten av blöt jord
spred sig i rummet

Jag visste att du var död
även I sömnen

På morgonen med
din morgonrock på mig
längtade jag efter din blick

© Jila Mossaed
from: Vad jag saknades här
Bokförlaget Lejd, 2018
Audio production: Haus für Poesie, 2019

[Dein Stoff war es]

german

Dein Stoff war es
der sich an mich erinnert hat
heute Nacht

Ich fühlte
dass du mich in deiner Nähe wissen willst

Schloss die Tür
aber der Geruch von feuchter Erde
breitete sich im Raum aus

Ich wusste, dass du tot warst
selbst im Schlaf

Morgens mit
deinem Morgenrock an mir
wie ich mich nach deinem Blick sehne

Aus dem Schwedischen übersetzt von Lena Mareen Bruns

[Har bjudit in trädet]

swedish | Jila Mossaed

Har bjudit in trädet
på en kopp te
bägge lider vi när det blåser hårt
vi tycker inte om mörkret

Trädet är äldre än jag
vi har mycket att berätta för varandra

Ibland sitter jag under det
och pressar min rygg
mot stammen
Hör hur det sjunger
och omfamnar mig
med sina dansande kvistar

Å, du vackra asp
behåll mina hemligheter
när jag inte finns längre

© Jila Mossaed
from: Vad jag saknades här
Bokförlaget Lejd, 2018
Audio production: Haus für Poesie, 2019

[Habe den Baum eingeladen]

german

Habe den Baum eingeladen
auf eine Tasse Tee
beide erschauern wir, wenn der Wind zu stark bläst
wir mögen keine Dunkelheit

Der Baum ist älter als ich
wir haben einander viel zu erzählen

Manchmal sitze ich darunter
und presse meinen Rücken
gegen den Stamm
Höre, wie er singt
und er umarmt mich
mit seinen tänzendeln Zweigen

Ach, du schöne Esche
verwalte meine Geheimnisse
wenn ich nicht mehr bin

Aus dem Schwedischen übersetzt von Lena Mareen Bruns

[Jag tycker inte om]

swedish | Jila Mossaed

Jag tycker inte om
de tysta bergen
fulla av styrka
men låter mig erövras

Jag dras till bergen
som mörknar inifrån
visar sin vrede
Otåliga
svåra att tämja
spottar de ut
sina svarta berättelser

Jag längtar efter bergens uppror

© Jila Mossaed
from: Vad jag saknades här
Bokförlaget Lejd, 2018
Audio production: Haus für Poesie, 2019

[Ich mag sie nicht]

german

Ich mag sie nicht
die stillen Berge
strotzend vor Kraft
aber lasse mich erobern

Ich fühle mich zu Bergen hingezogen
die von innen verdunkeln
ihre Wut zeigen
ungeduldig
schwer zu zähmen
so spucken sie
ihre schwarzen Erzählungen aus

Ich sehne mich nach dem Aufstand der Berge

Aus dem Schwedischen übersetzt von Lena Mareen Bruns

[Vi sover alla i trädgården]

swedish | Jila Mossaed

Vi sover alla i trädgården
under druvorna och cederträden
Nattblommornas doft
når kuddarna innanför myggnäten

Min syster viskar från sitt nät
och jag svarar under månskenets klara ljus

Mitt gröna häfte finns under min kudde
Och jag skriver i extas

Mamma mumlar från sin säng: du kommer att bli blind
om du ligger och skriver i mörkret
Men jag har aldrig upplevt ljuset
Så klart, så magiskt som under de nätterna

© Jila Mossaed
from: Varje natt kysser jag markens fötter
Bokförlaget Lejd, 2009
Audio production: Haus für Poesie, 2019

[Wir schlafen alle im Garten]

german

Wir schlafen alle im Garten
unter Weinreben und Zedern
der Duft von Nachtschattengewächsen
berührt die Kissen hinter den Mückennetzen

Meine Schwester flüstert etwas aus ihrem Netz
und ich antworte im klaren Mondlicht

Mein grünes Heft liegt unter meinem Kissen
ich schreibe mit Leidenschaft

Mama murmelt aus ihrem Bett: Du wirst noch blind
wenn du in der Dunkelheit schreibst
Aber so habe ich noch niemals das Licht erlebt
so klar, so magisch wie in diesen Nächten

Aus dem Schwedischen übersetzt von Lena Mareen Bruns

[På kvällen ringer telefonen]

swedish | Jila Mossaed

På kvällen ringer telefonen
Mor ligger på sjukhus i Teheran
Hela natten går jag fram och tillbaka i min lilla lägenhet
som en blödande tiger

Tidigt om morgonen ringer jag och pratar med henne
Rösten är svag
Hon gråter och vill ha oss vid sin säng
Hon dör ensam samma dag

Jag har stulit mig av henne

Mitt hjärta fyller hela rummet
Jag går på mina tårar

© Jila Mossaed
from: Varje natt kysser jag markens fötter
Bokförlaget Lejd, 2009
Audio production: Haus für Poesie, 2019

[Am Abend klingelt das Telefon]

german

Am Abend klingelt das Telefon
Mutter liegt im Krankenhaus in Teheran
die ganze Nacht gehe ich in meiner Wohnung auf und ab
wie ein blutender Tiger

Früh am Morgen rufe ich an und spreche mit ihr
die Stimme zittert
sie ist schwach und will uns an ihrem Bett haben
sie stirbt allein am selben Tag

Ich habe mich von ihr gestohlen

Mein Herz füllt den ganzen Raum aus
Ich tappe auf meinen Tränen

Aus dem Schwedischen übersetzt von Lena Mareen Bruns

[Jag är en ensam nation]

swedish | Jila Mossaed

Jag är en ensam nation
med gränser som har dragit ihop sig
Ett vandrande sår

© Jila Mossaed
from: Ett Ljud som bara jag kan
Bokförlaget Lejd, 2012
Audio production: Haus für Poesie, 2019

[Ich bin ein einsamer Nationalstaat]

german

Ich bin ein einsamer Nationalstaat
mit Grenzen, die sich winden
Eine wandernde Wunde

Aus dem Schwedischen übersetzt von Lena Mareen Bruns

[Var rädd om din smärta]

swedish | Jila Mossaed

Var rädd om din smärta
Den är en fågel som sjunger
Bara för dig
Och utanför är hela världen döv

© Jila Mossaed
from: Ett Ljud som bara jag kan
Bokförlaget Lejd, 2012
Audio production: Haus für Poesie, 2019

[Achte auf deinen Schmerz]

german

Achte auf deinen Schmerz
Er ist ein Vogel
der nur für dich singt
und außerhalb ist die Welt taub

Aus dem Schwedischen übersetzt von Lena Mareen Bruns