Andras Soproni 
Translator

on Lyrikline: 2 poems translated

from: russian to: hungarian

Original

Translation

ПЕСНЬ ОДИССЕЯ

russian | Wjatscheslaw Kuprijanow

Когда мой корабль причалит к берегу,
Вместе со мной сойдет на берег песня,
Её прежде слушало только море,
Где она соперничала с зовом сирен.
В ней будут только влажные гласные звуки,
Которые так звучат в бледном переводе
С языка скитаний на язык причала:

Я люблю тебя охрипшим криком морских чаек,
Клекотом орлов, летящих на запах печени Прометея,
Тысячеликим молчаньем морской черепахи,
Писком кашалота, который хочет быть ревом,
Пантомимой, исполненной щупальцами осьминога,
От которой все водоросли встают дыбом.

Я люблю тебя всем моим телом вышедшим из моря,
Всеми его реками, притоками Амазонки и Миссисипи,
Всеми пустынями, возомнившими себя морями,
Ты слышишь, как их песок пересыпается в моем пересохшем горле.

Я люблю тебя всем сердцем, легкими и зеницей ока,
Я люблю тебя земной корой и звездным небом,
Падением водопадов и спряжением глаголов,
Я люблю тебя нашествием гуннов на Европу,
Столетней войной и татаро-монгольским игом,
Восстанием Спартака и Великим переселением народов,
Александрийским столпом и Пизанской башней,
Стремлением Гольфстрима согреть Северный полюс.

Я люблю тебя буквой закона тяготения
И приговором к смертной казни,
К смертной казни через вечное падение
В твой бездонный Бермудский треугольник.

© Новый ключ
from: «Ода времени», стихотворения
Новый ключ, 2010
Audio production: Вячеслав Куприянов, 2013

ODÜSSZEUSZ ÉNEKE

hungarian

Midőn hajóm kiköt a partnál,
Velem együtt partra száll az énekem,
Melyet addig csak a tenger hallgatott,
Ahol versenyre kelt a szírének csábdalával.
Csak nedves magánhangzók lesznek benne,
Amelyek ekképp hangzanak fordításban
A hányattatások nyelvéről a kikötő nyelvére:
 
Szeretlek téged a tengeri sirályok rekedt kiáltásával,
A Prométheusz májának szagára repülő sasok vijjogásával,
A tengeri teknős ezeréves hallgatásával,
A polipcsápok pantomimjával,
Amelytől égnek állnak a vízinövények.
 
Szeretlek téged tengerből kiszállott egész testemmel,
Minden folyójával, az Amazonas és a Mississippi mellékágaival,
Minden sivatagjával, amelyek tengernek képzelik magukat.
Hallod, amint homokjuk lepereg kiszáradt torkomon.
 
Szeretlek téged teljes szívemmel, tüdőmmel és szemem bogarával,
Szeretlek földkérgemmel és csillagos égboltommal,
A vízesések zuhogásával és az igék igézetével,
Szeretlek a hunok európai hadjáratával,
A százéves háborúval és a tatár-mongol igával,
A Spartacus-felkeléssel és a Nagy Népvándorlással,
A Sándor-oszloppal és a pisai ferde toronnyal,
S a Golf-áramlat igyekezetével, hogy fölmelegítse az Északi-sarkot.
 
Szeretlek a gravitáció törvényének betűjével,
És a halálos ítélettel,
A halálos ítélettel, melynek módja: örök zuhanás
A te feneketlen Bermuda-háromszögedbe.

Fordítás: Andras Soproni

УРОК ПЕНИЯ

russian | Wjatscheslaw Kuprijanow

Человек
изобрел клетку
прежде
чем крылья

В клетках
поют крылатые
о свободе
полета

Перед клетками
поют бескрылые
о справедливости
клеток

© Вячеслав Куприянов
Audio production: Вячеслав Куприянов, 2013

ÉNEKÓRA

hungarian

Az ember
előbb találta fel
a kalitkát,
mint a szárnyat.
 
A kalitkában
szárnyasok énekelnek
a repülés
szabadságáról.
 
A kalitkán kívül
szárnyatlanok énekelnek
a kalitkák
jogosságáról.

Fordítás: Andras Soproni