Aynash Kozubayeva 
Translator

on Lyrikline: 1 poems translated

from: russian to: kirghiz

Original

Translation

УРОК ПЕНИЯ

russian | Wjatscheslaw Kuprijanow

Человек
изобрел клетку
прежде
чем крылья

В клетках
поют крылатые
о свободе
полета

Перед клетками
поют бескрылые
о справедливости
клеток

© Вячеслав Куприянов
Audio production: Вячеслав Куприянов, 2013

МУКАМ УНДƟР САБАТЫ

kirghiz

Канаттарга адамзат
 эң оболу темирден
тор камдады

Эркиндикти
кадырлайт
олтургандар айласыз
капастагы.

Канаты жок
учалбастар
кубатташат капастын
барын дагы.

Translated from Russian by Aynash Kozubayeva