Artis Ostups 
Translator

on Lyrikline: 1 poems translated

from: english to: latvian

Original

Translation

Untitled (Howe)

english | Ryan Van Winkle

                                                                       “I think the sea is a useless teacher”
                                                                                  Marie Howe, From Nowhere


How I
looked towards
your eyes as if they
were nothing but waves
and all I learned from the sea
is that it took the sand and never
spoke what it wanted and when we
needed cool it was cool and when we
needed hot it was only a radio signal from
over the sound, coming in weak from Long
Island and when you needed hot you looked in-
to my eyes and said, Love, your name is darkness
and I said, that is not my name, that is the name of my
teacher, the sea, or a fisherman wishing into waves all night
with his wife keeping the light on then off and all he or I ever
got from the sea was a vocabulary which, like sand, fades and fades.

© Ryan van Winkle
from: The Good Dark
London: Penned in the Margins, 2015
Audio production: Ryan van Winkle & Colin Fraser (Culture Laser productions)

Bez nosaukuma (Untitled)

latvian

                                                                             "Jūra ir nekam nederīga skolotāja."
                                                                                         Merija Hova, No nekurienes


Kā es raudzījos
tavu acu virzienā, itin kā
vērotu viļņus, un vienīgais, ko
man iemācīja jūra, tā atņem mums
smiltis, un nekad neatklāj, ko domā, un,
kad mēs gribējām aukstu, tā bija auksta, un,
kad mēs gribējām karstu, tā izrādījās vien radio
signāls no viņējā krasta, Longailendas čerksti, un,
kad tu ilgojies svelmes, tu ieskatījies man acīs un teici:
„Tavs vārds ir tumsa, mīļais,” un es atbildēju: „Tas var būt
tikai jūras, manas skolotājas, vārds vai zvejnieka, kad tas naktī
lūdzas viļņiem, kamēr sieva tālumā nodzēš gaismu, un vienīgais, ko
viņam (vai man), devusi jūra, ir vārdnīca, kas apraujas līdzīgi smiltīm.


Tulkojums: Artis Ostups