Vlad Pojoga 
Translator

on Lyrikline: 4 poems translated

from: english to: romanian

Original

Translation

Personal Statement

english | Sam Riviere

hi i should like to have the answers
to shall we say certain questions
and to wake up certain of directions
and a levelness of breathing and
of not being in a neo-noir movie
instead the mildness of the evening
and the possibility of ice-cream
waiting ahead in girlfriend heaven
when i return with gifts one chocolate
one strawberry i'll think of a question
any question the way you might prop
a stick below a window letting in
night air then pick that stick up from
its slant using it to gesture wisely
while elaborating on whatever
making all the time shall we say finer
distinctions splitting pairs of pairs
together like couples who both see
suddenly that this won't be for ever
it takes till now for the window to fall
and there can be no bitterness
or anger so what i'm saying is thank
you thank you and see you later

© Sam Riviere 2012, used by permission of the author and the publisher
from: 81 Austerities
London: Faber & Faber, 2012
Audio production: Sam Riviere, 2014

Personal Statement

romanian

salut ar trebui să am răspunsurile
la să le spunem niște întrebări clare
și să mă trezesc cu niște direcții clare în cap
și o oarecare constanță a respirației și
a faptului că nu sunt într-un film neo-noir
în locul serii ăsteia blânde
și posibilitatea unei înghețate
care să mă aștepte în raiul prietenelor
când mă întorc cu cadouri o ciocolată
o căpșună o să mă gândesc eu la o-ntrebare
orice-ntrebare felul în care proptești
un băț sub geam lași înăuntru
aerul nopții și după aia scoți bățul de la
locul lui să-l folosești la niște gesturi largi
în timp ce vorbești despre ceva orice
făcând tot timpul hai să zicem distincții
fine despărțind perechi ale perechilor
împreună ca niște cupluri care dintr-o dată își dau seama
că toată chestia asta n-o să țină pe veci
cam atâta durează ca să cadă geamul
și nu poate fi nici amărăciune
nici furie și ce vreau să zic e că mulțumesc
mulțumesc ne vedem mai târziu

Traducere: Vlad Pojoga

Year of the Rabbit

english | Sam Riviere

there is no purer form of advertising
than writing a poem
that's what the monk told me
if I were a conceptual artist
I would make high-budget trailers
of john updike novels but no actual movie
the scene where angstrom drives towards
the end of his life down a street in the suburbs
lined with a type of tree he's never bothered
to identify and laden with white blossoms
reflecting slickly in the windscreen
I would fade in the music
as the old song was fading out
keeping the backing vocals at the same distance
kind of balancing the silence
the word RABBIT appears in 10 foot trebuchet

© Sam Riviere 2012, used by permission of the author and the publisher
from: 81 Austerities
London: Faber & Faber, 2012
Audio production: Sam Riviere, 2014

Anul iepurelui

romanian

nu e nicio formă de advertising mai pură
decât să scrii un poem
asta mi-a zis călugărul
dacă eram un artist conceptual
aș fi făcut trailere cu buget imens
ale romanelor lui john updike dar fără să existe filmul
scena aia când angstrom conduce o mașină înspre
sfârșitul vieții lui pe o stradă din suburbii
flancată de niște specii de copaci pe care nu s-a gândit niciodată
să le identifice, plini de muguri albi
reflectându-se strălucitori în parbriz
aș mări progresiv volumul muzicii
în timp ce vechea melodie s-ar estompa
ținând a oua voce la aceeași distanță
balansând cumva liniștea
cuvântul RABBIT apare în caractere trebuchet de 3 metri

Traducere: Vlad Pojoga

Dream Poem

english | Sam Riviere

I know what you're thinking
it's dull unless they're sex dreams
dreams about violent murders
mine are pretty banal
I dreamed I wrote a poem
beginning "Hi!" and ending "See You Later!"
the middle part was amazing
that's the part I don't remember
I was sitting on a platform high above the jungle
this all feels really familiar
probably from something I've seen on TV
I was dressed up as a witchdoctor
and used this stick of judgement
taking back the names of creatures
restoring them to myth I was doing wisely with it
in my dream the poem didn't have
this assonance that's creeping in
after I'd taken back everything
I kept hold of my stick using it
to designate the categories that really matter
while adding bones and wings to my hat
sitting up here out of danger
I hate this/I like that

© Sam Riviere 2012, used by permission of the author and the publisher
from: 81 Austerities
London: Faber & Faber, 2012
Audio production: Sam Riviere, 2014

Poem vis

romanian

Știu la ce te gândești
e plictisitor dacă nu-s vise umede
vise despre crime violente
ale mele îs destul de banale
am visat c-am scris un poem
care începe cu „Salut!” și se termină cu „Ne vedem mai târziu!”
partea din mijloc era fabuloasă
dar pe aia nu mi-o aduc aminte
stăteam pe o platformă undeva sus deasupra junglei
toată scena asta pare foarte familiară
probabil am mai văzut ceva de genul la tv
eram îmbrăcat ca un vraci
și foloseam bățul lui de judecător
să iau înapoi numele creaturilor
le transformam înapoi în mituri îl foloseam înțelept
în vis poemul n-avea
asonanța care se strecoară cumva
după ce iau totul înapoi
și bățul a rămas la mine pentru că-l foloseam
ca să denumesc categoriile care chiar contează
în timp ce pe pălăria mea se adunau oase și aripi
iar eu stăteam aici în afara oricărui pericol
urăsc asta / îmi place aia

Traducere: Vlad Pojoga

The Sweet New Style

english | Sam Riviere

she looks out of her
photos let's call her emma
with a mute appeal that might
mean something like "whenever
you want just say I'm ready to be taken
away from all this" she is so shy
her eyes follow your eyes
over the girlish slopes and crests
hidden by her baggy cardigan jennifer
I mean emma let me assure you
your shyness has never been
so completely justified

© Sam Riviere 2012, used by permission of the author and the publisher
from: 81 Austerities
London: Faber & Faber, 2012
Audio production: Sam Riviere, 2014

Dulcele stil nou

romanian

ea privește din pozele
alea ale ei hai să-i spunem emma
cu un appeal mut care poate fi
ceva de genul „când
ai chef trebe numai să zici îs gata
oricând să plec de-aici” e așa de timidă
ochii ei urmăresc ochii tăi
plimbându-se pe sânii de fetiță
ascunși de cardiganul lălâi jennifer
adică emma trebuie să te asigur
timiditatea ta n-a fost niciodată
mai justificată ca acum

Traducere: Vlad Pojoga