Aurelia Diemer 
Translator

on Lyrikline: 4 poems translated

from: english to: dutch

Original

Translation

My Face Saw Her Magazine

english | Sam Riviere

across the moonscapes of skateparks you are 13 yrs old
& no longer allowed to play with boys / on platform 6
wearing your amazing cape you are not in fact you
but someone else / while I'm a guy who mishears lyrics
resulting in a more beautiful but private understanding
with your dark fringe white shirt & straw hat you are
the palest goth at the picnic / resolutely uncharmed
by my very charming friend you are the poster of disinterest
in bed & matching underwear you are disguising the tunnel
we dug in the american prison / not answering my texts
what you are is the briefcase glowing with golden contents
I realise I can only look in one eye at a time / it is pure
propaganda the pupil a blot of blackest inkjet ink
in your luxury woollen garment you are an advertisement
for luxury woollen garments / & then & then you wink

© Sam Riviere 2012, used by permission of the author and the publisher
from: 81 Austerities
London: Faber & Faber, 2012
Audio production: Sam Riviere, 2014

My Face Saw Her Magazine

dutch

over de maanlandschappen van skateparken jij bent 13 jr oud

& mag niet meer met jongens spelen / op perron 6

je geweldige cape dragend ben jij in feite niet jezelf

maar iemand anders / terwijl ik een jongen ben die songteksten verkeerd hoort

wat leidt tot een mooier maar persoonlijk begrip

met je donkere pony witte shirt & strohoed ben jij

de bleekste gothic op de picknick / helemaal niet gecharmeerd

door mijn zeer charmante vriend ben jij de poster van desinteresse

in bed & bijpassend ondergoed jij verbergt de tunnel

die wij groeven in de amerikaanse gevangenis / beantwoord mijn smsjes niet

wat jij bent is de koffer die straalt door de gouden inhoud

ik realiseer me dat ik maar in een oog tegelijk kan kijken / het is puur

propaganda de pupil een vlek van de zwartste inkjet inkt

in je luxe wollen kledingstuk ben jij een reclame

voor luxe wollen kledingstukken / & dan & dan knipoog je

Vertaling: Sophie Collins & Aurelia Diemer

The Council of Girls

english | Sam Riviere

Today I stand before you
uncertain of my guilt
of what I am accused
or should say sorry for
your eyes are screwed
like knots in wood
filled with the suggestive quiet
of trees gossiping telepathically
maybe it would help
if I recited in an irish accent
or sang a little song
your faces grow more beautiful
as I am wired to the lie detector
crueller yet more pitying
I see there are hundreds of texts
to be read out and correlated
and I am happy to help as best I can
clear up this confusion
clarify and analyse the things I said
while drunk I speak to you
without the hope of mercy
you are everything to me
daughters
I kneel on the ground from which
you sprung
my jury of sunflowers

© Sam Riviere 2012, used by permission of the author and the publisher
from: 81 Austerities
London: Faber & Faber, 2012
Audio production: Sam Riviere, 2014

De Raad Van Meisjes

dutch

Vandaag sta ik voor jullie
onzeker over mijn schuld
waarvan ik aangeklaagd ben
of waarvoor ik sorry zou moeten zeggen
jullie ogen zijn samengeknepen
als knopen in hout
gevuld met de suggestieve stilte
van bomen die telepathisch roddelen
misschien zou het helpen
als ik met een iers accent reciteerde
of een liedje zong
jullie gezichten worden alsmaar mooier
wanneer ik ben aangesloten aan de leugendetector
wreder maar toch medelijdend
ik zie dat er honderden smsjes zijn
om opgelezen en gecorreleerd te worden
en ik ben blij om te helpen zo goed als ik kan
deze verwarring ophelderen
uitleggen en analyseren wat ik gezegd heb
toen ik dronken was ik spreek tegen jullie
zonder hoop op genade
jullie zijn alles voor mij
dochters
ik kniel op de grond waaruit
jullie zijn ontsprongen
mijn jury van zonnebloemen

Vertaling: Sophie Collins & Aurelia Diemer

The Sweet New Style

english | Sam Riviere

she looks out of her
photos let's call her emma
with a mute appeal that might
mean something like "whenever
you want just say I'm ready to be taken
away from all this" she is so shy
her eyes follow your eyes
over the girlish slopes and crests
hidden by her baggy cardigan jennifer
I mean emma let me assure you
your shyness has never been
so completely justified

© Sam Riviere 2012, used by permission of the author and the publisher
from: 81 Austerities
London: Faber & Faber, 2012
Audio production: Sam Riviere, 2014

De Zoete Nieuwe Stijl

dutch

ze kijkt vanuit haar
foto’s laten we haar emma noemen
met een zwijgende aantrekkingskracht
die misschien zoiets betekent als “wanneer
je maar wil zeg het gewoon ik ben klaar om weggehaald
te worden van dit allemaal” ze is zo verlegen
haar ogen volgen jouw ogen
over de meisjesachtige hellingen en pieken
verborgen door haar ruime vest jennifer
ik bedoel emma laat me je verzekeren
je verlegenheid was nog nooit
zo volledig gerechtvaardigd

Vertaling: Sophie Collins & Aurelia Diemer

Year of the Rabbit

english | Sam Riviere

there is no purer form of advertising
than writing a poem
that's what the monk told me
if I were a conceptual artist
I would make high-budget trailers
of john updike novels but no actual movie
the scene where angstrom drives towards
the end of his life down a street in the suburbs
lined with a type of tree he's never bothered
to identify and laden with white blossoms
reflecting slickly in the windscreen
I would fade in the music
as the old song was fading out
keeping the backing vocals at the same distance
kind of balancing the silence
the word RABBIT appears in 10 foot trebuchet

© Sam Riviere 2012, used by permission of the author and the publisher
from: 81 Austerities
London: Faber & Faber, 2012
Audio production: Sam Riviere, 2014

Jaar Van Het Konijn

dutch

er is geen puurdere vorm van adverteren
dan het schrijven van een gedicht
dat is wat de monnik mij vertelde
als ik conceptueel kunstenaar was
zou ik high-budget film trailers maken
van john updike romans maar geen daadwerkelijke film
de scène waar angstrom richting
het einde van zijn leven rijdt door een straat van een voorstad
langs bomen die hij nooit heeft
leren herkennen beladen met witte bloesem
die gelegen in de voorruit reflecteren
zou ik de muziek infaden
terwijl ik het oude lied zou uitfaden
de backing vocals op de zelfde afstand houdend
als balans tegen de stilte
verschijnt het woord KONIJN in 3 meter hoog trebuchet

Vertaling: Sophie Collins & Aurelia Diemer