Audun Mortensen 
Translator

on Lyrikline: 2 poems translated

from: english to: norwegian

Original

Translation

Finally Rich

english | Sam Riviere

I got a job
I got a job writing poems
oh hi I never met you before
going to write you a poem
about your anniversary
your niece’s christening
your son’s wedding
your uncle’s funeral
you provided a helpful ‘factsheet’
full of personal details
your favourite songs and anecdotes
this is my material
the tone is ‘light’
the approach is up to me
you will pay £3 a line
you will pay £5 a line
you will pay £7 a line if rhymed
but hang on
wouldn’t a real poet want to get at ‘truth’
you paid for a real poet
how can I get ‘truth’ from this ‘factsheet’
the only way to ‘truth’
is saying ‘yo, I don’t know you’
and refusing to write the poem in the poem
then I doubt you’d pay me
here’s my question
do you want to buy a poem
because you know about poetry
or because you don’t know about poetry
think I need to see you
think I need to meet you
think I need to come and stay with you for like a week
perhaps the whole thing will get out of hand
if I get involved in some ‘heavy shit’
I’ll write a screenplay about it
of course I’ll change your name
the names of my dystopian employers
some bigshot director
will buy the script executive produce
and I’ll be rich I won’t write any more poems
about your uncle’s wedding
your son’s christening
your niece’s funeral
your bill: £210
happy anniversary

© Sam Riviere 2012, used by permission of the author and the publisher
from: 81 Austerities
London: Faber & Faber, 2012
Audio production: Sam Riviere, 2014

Endelig Rik

norwegian

jeg fikk en jobb
jeg fikk en jobb med å skrive dikt
å hei jeg har aldri møtt deg før
skriver et dikt for deg
om jubileet
din nieses dåp
din sønns bryllup
din onkels begravelse
du skaffet meg en nyttig 'cv'
full av personlige detaljer
dine favorittsanger og anekdoter
dette er materialet mitt
tonen er 'lett'
vinklingen er min
du betaler £3 per linje
du betaler £5 per linje
du betaler £7 per linje ved rim
men vent
ville ikke en ekte poet etterstrebet 'sannhet'
du betalte for en ekte poet
hvordan kan jeg finne 'sannhet' i denne 'cv-en'
den eneste veien til 'sannhet'
er å si 'yo, jeg kjenner deg ikke'
og nekte å skrive diktet i diktet
da tviler jeg på at du ville betalt meg
her er spørsmålet mitt
vil du kjøpe et dikt
fordi du kan noe om poesi
eller fordi du ikke kan noe om poesi
tror jeg må treffe deg
tror jeg må treffe deg
tror jeg må komme og bo hos deg i en uke eller noe
kanskje hele opplegget kommer til å gå over styr
hvis jeg havner i noe 'heavy shit'
kommer jeg til å skrive et filmmanus om det
jeg vil selvfølgelig forandre navnet ditt
navnene på mine dystopiske arbeidsgivere
charlie kaufman en berømt regissør
kommer til å kjøpe manuset
og jeg blir rik jeg skriver ikke flere dikt
om din onkels bryllup
din sønns dåp
din nieses begravelse
din regning: £210
til lykke

Oversatt av Audun Mortensen

Year of the Rabbit

english | Sam Riviere

there is no purer form of advertising
than writing a poem
that's what the monk told me
if I were a conceptual artist
I would make high-budget trailers
of john updike novels but no actual movie
the scene where angstrom drives towards
the end of his life down a street in the suburbs
lined with a type of tree he's never bothered
to identify and laden with white blossoms
reflecting slickly in the windscreen
I would fade in the music
as the old song was fading out
keeping the backing vocals at the same distance
kind of balancing the silence
the word RABBIT appears in 10 foot trebuchet

© Sam Riviere 2012, used by permission of the author and the publisher
from: 81 Austerities
London: Faber & Faber, 2012
Audio production: Sam Riviere, 2014

Kaninens År

norwegian

det finnes ingen renere form for reklame
enn å skrive et dikt
det var det munken fortalte meg
hvis jeg var en konseptkunstner
ville jeg laget dyre trailere
basert på john updike-romaner men ingen spillefilm
scenen hvor angstrom kjører mot
livets slutt nedover en gate i forstaden
fulgt av en tresort som han aldri gadd
å identifisere er kledd i hvite blomster
som speiles glatt i frontruta
jeg ville ha fadet inn musikken
mens den forrige låta fadet ut
beholdt bakgrunnsvokalen på samme avstand
for å balansere stillheten på en måte
ordet RABBIT kommer til syne i 10-fot trebuchet

Oversatt av Audun Mortensen