Kristina Kallert 
Translator

on Lyrikline: 23 poems translated

from: czech to: german

Original

Translation

Z pobřeží

czech | Milan Děžinský

Kdo jednou shořel, nevzplane.
Necestuji.
Mám stůl, ostrov, vyryl jsem do něj řeku vyvráceným kmenem:

z jeho pobřeží přicházejí výkřiky a je to poezie.

Básně o chatkách v zahrádkářské kolonii
nebo básně jako revoluční fangle, na jejichž okrajích se třepí vzlyknutí.

Nejraději mám ty, které vyprávějí jednoduše o složitých věcech,
a pak ty, které vyprávějí prostě o prostých věcech.

Sto let žít a jen den umírat.
Plazit se na vrchol a sklouznout z něj,

padat jako ošlapaný sandál.

Dnes vane podivný vítr, záda jsou zplihlá.

Racek nese v zobáku báseň, která se chvěje
a ční z ní ploutev červená jak třešeň.

© Milan Děžinský
from: Obcházení ostrova
Host, 2017
Audio production: Haus für Poesie / 2018

Von den Ufern

german

Einmal abgebrannt, schlägt keiner mehr Flammen.
Ich reise nicht.
Ich habe einen Tisch, eine Insel, habe in sie einen Fluss geritzt mit
   gestürztem Stamm:

von seinen Ufern branden Rufe heran und das ist Poesie.

Gedichte von den Hütten der Gartenkolonie,
Gedichte wie Revolutionsfanal, an den Rändern bebt Schluchzen.

Am liebsten habe ich die, die einfach vom Komplizierten sprechen,
dann die, die einfach von einfachen Dingen erzählen.

Hundert Jahre leben und nur einen Tag sterben.
Den Gipfel erklimmen und abwärts gleiten,

fallen wie ein durchgelaufener Schuh.

Heute weht eigentümlicher Wind, der Rücken ist schlaff.

Die Möwe trägt ein Gedicht im Schnabel, es zittert
und eine Flosse spitzt vor, kirschrot.

Übersetzung: Kristina Kallert

O kometě

czech | Milan Děžinský

Chlapec nesměle mává a vlak odjíždí.
Přemýšlím o dnešním dni, čím se liší?
Snad tím, že četl jsem o kometě.

Někdy se kometa nevrátí.

Školačku unáší batůžek jak pestrobarevný dravec.
V nádražní hale dvě opuštěné tašky s nastraženýma ušima.
Za zamženými okny si dívky posílají kouřová znamení.

Odsud je vidět pivovar, loď kotvící v doku.
Lidé z pouště přinášejí ostych do haly.

Skoro je přes nádražní okna nevidíš: Dvě pohanské bohyně –
jedna druhé kašle oheň do tváře.

© Milan Děžinský
from: Obcházení ostrova
Host, 2017
Audio production: Haus für Poesie / 2018

Vom Kometen

german

Der Junge, zögerlich winkt er, ein Zug fährt an.
Ich überdenke den heutigen Tag, was ihn unterscheidet?
Vielleicht, dass ich vom Kometen gelesen.

Manchmal kehrt ein Komet nicht wieder.

Ein Rucksack, buntfarbiger Raubvogel, trägt eine Schülerin fort.
In der Bahnhofshalle zwei verlassene, ohrenspitzende Taschen.
Hinter beschlagener Scheibe senden Mädchen einander Rauchzeichen
   zu.

Von hier ist die Brauerei zu sehen, das im Dock ankernde Schiff.
Menschen aus der Wüste tragen Verlegenheit in die Halle.

Fast siehst du sie nicht durchs Bahnhofsfenster, zwei heidnische
   Göttinnen –
eine hustet der andern Feuer in das Gesicht.

Übersetzung: Kristina Kallert

V Libni se narodilo světlo

czech | Jakub Řehák

Jít zase po nábřeží, znám to tu, ale nejsem to už já, pata zadírá se
   do písku,
ale už mi nepatří, co mi však patří? Nemám snad nárok na dotek světla?
Vyboulená zpovědnice rána, tělo ví a pátrá, zná tah pod vzdušnou
   mohylou,
kde se v modrém třesku křísí tramvajové páry, kde do větru pění
   limonády,
kde převodové páky města pracují.

Nevstoupil jsem do spícího metra, dál jsem v něm poklimbával.
Viděl jsem mohutné cínové drápy neznámého depa,
s hlavou sraženou milosrdně přes korzet šatů, hliník Zličína zvonil mi
   v hlavě.

S přicházejícím jarem nás stále víc chtělo být ze dřeva.
Procházeli jsme skrz pachy za zbouranými domy, kořeny a spršky
   vybuchovaly opodál,
neměli jsme být, ale byli, a čím dál víc nás zajímaly
potíže šatů a zatuchlé nauky o svlékání.

Pronásledovali mne až do mé krabice a já jim papírově nadával.
Zdarma šero a úplatné sklenice, ryngle kulaté a dráždivé jako sám zadek,
směstnaná ženská hora.

A úsměv z kuchyně kam plyne? Jen lehce líblas mne reznoucím ohanbím
a spodní maso táhlo k máslovému dřezu. Zatím však planeta kameněla.
Co je to za zemdlelé tělo ležící v pozdních šupinách?
Co rozumím hvězdou cizoložství?

Během léta šplhá po chlupaté noze s pusou rozřízlou od ucha k uchu,
s násilím strašlivě modrým jako patra těl na houpačce, jako těla složená
   v zahradních kůlnách.
Chvíle kdy naprázdno a slaně polykám, kdy rukama odírám potrubí, 
   jímž ženou se jablka města. Přijde léto? A kdo se ptá?

Léto voní po vyloženém shnilém mase, po chatkách, kde kůže chce
   být nahá,
veliká kropicí konev léta, ale já trávil čas v prospěšných útrobách.
Byla jsi ze soli, tvé nárty plné jeleního loje, prosklené oči a sukně, které
   bylo lze krásně potahovat,
zář chatek, a kovově chladné kohoutky ševelící
v letních hlubinách, dech nemohl pojmout novinovou krásu jediného dne.

Je neděle. Postříbřená hlava. Město-nádherný katafalk vplouvá
   do zasněžené síně a usíná,
všeho bylo moc, příliš deníků, příběhů, napěchovaných papírů, 
   klikyháků z počítače.
Kdo v tobě usíná, kdo drží na šňůrce bolest bolavého zubu
zatímco do plic zvolna prší mokrý sníh.
Neděle ještě je, ale pondělí brzy zabodne svá dláta.

Jít zase po nábřeží. S čůrky deště v jílu čerstvých zdí. S kotvícím
   mýdlem parníků. 
Tvůj pokoj zvlhlá mapa. Světlo se od kuchyně smýkne, mizí dál
   za odložené dvory,
kde vrabci vyrábějí stíny, kde pod rohožkou kdosi úpěnlivě cvrliká.
Uvnitř tramvají pučí žlutá vata a všichni tam procvičují dlaně
   pro větší porce tepla.
Rychlíky kotví v šedých zarážkách. Holubi rok od roku línější a
   drzejší až to tleská.

Chrlím sprostý kov na prodavače města. Uprostřed noci syčí
   odhozená cigareta.
Běžci oslnění prachem z nároží vyboulených borců.
Horkem unavené vany a výtahy, schodiště hrabivě hrnoucí šedou změť
do posledního patra. Zatím však planeta těžkla a kameněla,
nic pro ni neznamenala holka s rozsvícenou polévkou,
nic kaňka vesmíru, co zrovna do krku sklouzla, planeta zůstávala lhostejná.

Události psané písmem hořících masařek. Hlavy oddychující
   na samotkách dvorů
s vyskládanou řadou popelnic. Tělo se lituje a mění v lhostejnou masu.
Ulice zaprášených ryb. Ulice nahnědlého potu.
Báseň ke mně přichází už mrtvá. Zjistit stáří písku.

Libeň v chatrných obydlích. Vazkost, vlhkost. Otvírání pórů.
Holky se třepou okolo zdí, vybité chýše plné ranního vzlykotu a plechu,
proudy kapalného másla na stehnech. Záda lnou a v kříži se to hýbe.
Obrana olysává. Skrz rukávy mi proudí vzduch.

Vidím modré kaskády paneláků v hlubinách libeňského těla.
Vidím prázdné jízdárny plné opuštěných policajtů.
Vidím kávu světélkovat v ulici pod Palmovkou, vidím úsvit piva,
vešli jsme do těch žlutých střev a uvnitř vydrželi celou noc.
Láska vypukla na chodbách. Spořitelny. Matná terária, mozky, zadky.
Zchátral jsem, ale nemohl zadržet klam.
Začínalo jaro. Libeň se probouzela a prorůstala,
Libeň se hlásila
v propoceném litinovém mozku. Libeň procitala a čadila.
V Libni se narodilo světlo. Nám zbyl jen ranní porcelán.
Moč cinkající po mlžných hlavách. Jaro byl kbelík s lávou.
V hladinách jara a v mastných parách výloh.
V korunách olysalých stromů.
V divokých jízdách tramvají do západních zemí.

Někdy tě zahlédnu ve víčku piva odhozeném do poslední trávy,
někdy o tobě nevím, ani o sobě, jen poddávám se městským hrátkám.
Mezitím lísala ses do odložených spících zahrad.
Od první chvíle jsem tě miloval, chtěl, aby mi v páteři zvonila cigareta.

Tak vejdi do jara, jdi s tinkturami, Libeň ať plná je ajatinu.

Už vím, tvá sukně je z másla. Přicházíš od nádraží,
hrnou se k tobě schody, mlha ti dosedá k nohám, 
učíš schody milovat, učíš, jak zůstat, učíš, jak se ve sklepích probouzí
   tenká rudá řeka,
učíš se zapomenout na skla a učíš štěrk zrnit a těkat na rukách.

Zatím však planeta kameněla jako když jsme nechávali pozdní třešně
   kvasit v útrobách.

© Jakub Řehák
from: Past na Brigitu
Praha: Fra, 2012
Audio production: Goethe-Institut Prag 2017, mit freundlicher Genehmigung

In Libeň wurde das Licht geboren

german

Wieder am Ufer entlang, alles hier kenn ich und bin es nicht mehr, 
   die Ferse treibt in den Sand,
doch sie gehört mir nicht mehr, was gehört mir? Habe ich etwa keinen
   Anspruch auf die Berührung des Lichts?
Sich beulender Beichtstuhl des Morgens, der Leib weiß und sucht, 
   kennt den Zug unterm luftigen Hügel des Grabs,
wo in blauer Explosion Straßenbahnpärchen erwachen, wo in den Wind
   Limonade schäumt,
wo die Umstellhebel der Stadt ihre Arbeit tun.

Ich stieg nicht in die schlafende Metro, nickte hie und da in ihr ein,
Sah die großen, zinnernen Klauen eines unbekannten Depots,
barmherzig abgeschlagen mein Kopf überm Kleiderkorsett, Zličíns
   Aluminium schrillt mir im Hirn.

Mit Nahen des Frühlings träumten von uns mehr, immer mehr sich
   aus Holz,
hinter geschleiften Häusern streiften wir durch Gerüche, unweit brachen
   Wurzeln und Schauer herauf,
wir sollten nicht sein und waren, und sehr interessierten uns
die Beschwerlichkeiten der Kleider, die muffigen Künste des Ausziehens.

Bis in meinen Karton verfolgten sie mich und ich beschimpfte sie
   auf Papier.
Dämmerung gratis, bestechliche Gläser, Ringlos, rund, aufreizend
   wie der Po selbst,
ein prallgepresster weiblicher Berg.

Das Lächeln aus der Küche, wo fließt es hin? Nur sacht geküsst hat mich
   deine rostende Scham
und das untere Fleisch drängte zum buttrigen Schaff. Unterdessen
   versteinerte der Planet. 
Was für ein matter Leib ist das, der da in späten Schuppen liegt?
Was verstehe ich unter dem Stern des Treubruchs?

Den Sommer lang hangelt’s das haarige Bein hoch mit Lippen geschlitzt
   von Ohr zu Ohr, 
mit so entsetzlich blauer Gewalt wie Etagen von Leibern auf einer
   Schaukel, wie Leiber, die sich stapeln in den Schuppen der Gärten.
Sekunden, in denen ich leer und salzig schlucke, wo ich mit Händen
   das Rohr schürfe, durch das die Äpfel der Stadt jagen. Wird’s Sommer? 
   Und wer ist es, der fragt?

Der Sommer duftet nach Fleisch, in Hütten ausgelegt fault es, dort will
   die Haut nackt sein,
die Riesengießkanne des Sommers, ich aber verbrachte die Zeit
   in ersprießlichem Innern.
Du warst aus Salz, deine Riste voll Hirschtalg, die Augen ganz Glas und
   Röcke, herrlich zu ziehen,
Datschenlicht, metallen kalte Hähne flüstern
in Sommertiefen, der Atem konnte die Illustriertenschöne eines einzigen
   Tages nicht fassen.

Sonntag. Versilbertes Haupt. Die Stadt – ein prächtiger Katafalk treibt
   in eine verschneite Halle, entschlummert,
von allem war es zu viel, zu viel Tagesnotizen, Geschichten, 
   hineingestopftes Papier, Gekritzel aus dem PC.
Wer schläft in dir ein, wer hält an der Schnur den Schmerz eines
   wehen Zahns,
während sich nasser Schnee gemach in die Lungen senkt.
Noch ist Sonntag, doch bald wird der Montag seine Meißel einstoßen.

Wieder am Ufer entlang. Mit Rinnspuren des Regens im Mauerlehm. 
   Mit der ankernden Seife der Dampfer.
Dein Zimmer ist eine feucht gesogene Karte. Licht schmettert her
   von der Küche, schwindet fern hinter weggeschobene Höfe,
wo Spatzen Schatten erzeugen, wo irgendwer unterm Abtreter
   inständig zwitschert.
In den Straßenbahnen sprießt gelbe Watte und die Hände dort üben
   für eine größere Portion Wärme.
Schnellzüge ankern an grauen Barrieren. Die Tauben, Jahr um Jahr
   träger, dreister – Klatsch.

Ich speie gemeines Metall auf die Verkäufer der Stadt. Durch die Mitte
   der Nacht zischt eine weggeworfene Zigarette.
Läufer, geblendet vom Staub der an den Ecken beulenden Kämpen.
Von Hitze müde gewordene Wannen, Fahrstühle und Treppenhäuser, 
   die in den letzten Stock
raffgierig grauen Kehricht scharren. Schwer wurde unterdes der Planet
   und versteinerte,
nichts galt ihm das Mädchen mit der lichtlodernden Suppe,
nichts der Klecks des Weltalls, der eben die Kehle hinabglitt, 
   gleichgültig blieb der Planet.

Ereignisse, festgehalten in der Schrift brennender Schmeißfliegen. 
   Köpfe, Atem schöpfend in den Hinterhof-Einsamkeiten
mit ihren abgeladenen Aschenkübelkolonnen. Der Leib, sein Leid
   fühlend, wandelt sich zu gleichgültiger Masse.
Straßen verstaubter Fische. Straßen bräunlichen Schweißes.
Das Gedicht, wenn es mich erreicht, ist schon tot. 
   Das Alter des Sandes bestimmen.

Libeň in brüchigen Behausungen. Zähes, Feuchtes. Sichöffnen der Poren.
Mädchen zittern entlang der Wände, leergeschlagene Hütten
   voll Morgenschluchzen und Blech, 
Ströme flüssiger Butter auf Schenkeln. Rücken schmiegen sich, 
   Bewegung im Kreuz.
Verteidigung kahlt. Durch meine Ärmel strömt Luft.

Ich sehe die blauen Kaskaden der Plattenbauten am Grund des Libeňer
   Leibs.
Sehe die leeren Reitschulen gefüllt mit verlassenen Polizisten.
Sehe Kaffee lumineszieren in der Straße unter der Palmovka, sehe
   den Lichtstreif Bier,
wir waren in gelbe Därme geschlüpft, hatten ausgehalten darin
   die ganze Nacht.
Die Liebe brach aus auf Korridoren. Sparkassen. Trübe Terrarien, 
   Hirne und Hintern.
Ich verfiel, doch ich konnte den Trug nicht zügeln.
Frühling kam. Libeň erwachte und trieb durch.
Libeň meldete sich
mit durchschwitztem gusseisernen Hirn. Libeň kam zu sich und blakte.
In Libeň wurde das Licht geboren. Uns blieb das Morgenporzellan.
Urin, der durch neblige Köpfe klirrt. Frühling – ein Kübel Lava.
Auf den Spiegeln des Frühlings, in den öligen Dämpfen der Auslagen.
In den kahlen Kronen der Bäume.
Den wilden Jagden der Straßenbahnen westlichen Ländern entgegen.

Manchmal sehe ich dich im Kronkorken eines Biers, in letztes Gras
   geworfen.
Manchmal auch weiß ich von dir nicht und nicht von mir, überlasse mich
   ganz dem Getändel der Stadt.
Unterdessen hast du dich in aufgeschobene schlafende Gärten
   geschmeichelt.
Vom ersten Augenblick an habe ich dich geliebt, ich wollte, dass mir
   eine Zigarette im Rückgrat schrillt.

Tritt ein in den Frühling, nicht ohne Tinkturen, auf dass Libeň sich fülle
   mit Ajatin.

Ich weiß schon, dein Rock ist aus Butter. Du kommst vom Bahnhof,
Stufen stürzen dir entgegen, Nebel setzt sich zu deinen Füßen,
du lehrst die Stufen lieben, lehrst, wie man bleibt, lehrst, wie ein
   feiner roter Fluss in Kellern erwacht,
lehrst, Glas zu vergessen, lehrst den Schotter zu körnen und über
   Hände zu fließen.

Unterdessen versteinerte der Planet, als wären uns im Eingeweide
   Spätkirschen vergärt.    

Übersetzung: Kristina Kallert

Subcomandante Marcos

czech | Jakub Řehák

Vyšel jsem před dům.
Ticho ve městě.
V obchodě jsem koupil modrý sýr,
prodavač se jmenoval Haddád,
říkal mi, že letos se ještěrky
vracejí zpět do horkých zemí.
V hlavě mu Íránci začali vyrábět plutonium.
Rukou jsem přejel po obrubníku,
postavil láhev na zídku
a převaloval v puse chuť,
co mění praskající zvuk
na bílé substance na jazyku.
Útržky pórovité hmoty se vznášely
nad kaluží v Petrohradské ulici,
poslední ulici ve vesmíru.
Viděl jsem holku zamávat červeným šátkem,
gesto bylo tak osvobozující,
rovnoběžky ulic ale zůstávaly šedé a lepkavé.
V bytě jsem jedl sýr,
díval se z okna, četl noviny.
Subcomandante Marcos prý žije v Praze
dobrých dvacet let,
levicová mládež ho ukrývá po bytech,
které jsou spolu tajně propojeny. 
Vzduch se vlnil, den zrnil informací
a vůní bezpečnostní prověrky.
Z okna jsem viděl boule běžkyň,
predátory, ženoucí se za nimi.
Vesmír krvácel z koutku rtu
a kapka dopadala na chodník.
Po schodech stoupaly armády,
nosiči nábytku a další
sluncem prosvícené kostry.

© Jakub Řehák
from: Dny plné usínání
Praha: Fra, 2016
Audio production: Goethe-Institut Prag 2017, mit freundlicher Genehmigung

Subcommandante Marcos

german

Ich trat vors Haus.
Die Stadt – ganz still.
In einem Laden kaufte ich Bleu,
der Verkäufer, er hieß Haddád,
sagte, heuer würden die Eidechsen
zurückkehren in heißere Länder.
In seinem Kopf gewannen die Iraner bereits Plutonium.
Ich strich mit der Hand über den Bordstein,
stellte die Flasche aufs Mäuerchen
und wälzte im Mund den Geschmack,
wälzte, was ein platzender Laut verwandelt
zu weißer Substanz auf der Zunge.
Fetzen porigen Stoffes überschwebten
die Pfütze in der Petersburger Straße,
der letzten im Weltall.
Ich sah ein Mädchen winken mit rotem Tuch,
welch befreiende Geste,
die Parallelen der Straßen aber blieben klebrig und grau.
In der Wohnung aß ich den Käse,
sah aus dem Fenster, las Zeitung.
Subcommandante Marcos lebt angeblich gut
zwanzig Jahre in Prag,
Linke Jugend verbirgt ihn in Wohnungen,
die heimlich miteinander verbunden sind.
Die Luft wellte und der Tag körnte Information
und das Arom eines Sicherheitschecks.
Im Fenster sich beulende Läuferinnen,
hinterdreinjagende Prädatoren.
Blut rann vom Mundwinkel des Weltalls  
und ein Tropfen schlug auf dem Gehsteig auf.
Über die Treppen hoch stiegen Armeen,
Möbelpacker und andere
sonnendurchstrahlte Skelette.  

Übersetzung: Kristina Kallert

Spořádaný otec

czech | Jonáš Hájek

Přibývá krásných let, a tak se život krátí.
Jdeš dlouhou ulicí a z příliš těsných gatí
čouhá ti podolek.
Jdeš dlouhou alejí a nad ní letí ptáci.
Možná jsi chirurgem před první operací,
už máš být v Motole.
Možná jsi pošťákem a neseš na pár adres
šťavnatou obálku, složenku, letmý nákres
podzemní budovy.
Možná jsi prodavač, stojící za pokladnou,
markuješ rybičky a tvoje ruce zlátnou,
nadřízený to ví.
Jakési dno, které ohmatáváš kotvou.
Jakési proutí, v němž mohl by být prostor
anebo dobrá tma.
Buď trochu ironik a trochu pouštěj něhu,
buď hodný na ženu, moc nepij a moc nehul,
alespoň před dětma.

© Jonáš Hájek
from: unpublished manuscript
Audio production: Goethe-Institut Prag 2017, mit freundlicher Genehmigung

Braver Vater

german

Mehr und mehr schöne Jahre kürzen dein Leben ab,
Du gehst die lange Straße, die Hosen sind dir knapp,
dein Hemdsaum weht hintan.
Gehst die Allee, die lange, und Vögel fliegen mit.
Bist ein Chirurg vielleicht vor seinem ersten Schnitt,
in Motol wartet man.
Bist vielleicht auch ein Postler, schiebst in die Kastenritze
pralle Kuverts, Zahlschein oder die rasche Skizze
eines verborgnen Baus.
Vielleicht bist du Verkäufer, stehst hinter deiner Kasse, 
wiegst in den Händen Fischchen und dazu Gold in Masse,  
der Chef hat’s längst heraus.
Etwas wie Grund, worauf dein Anker fährt.
Dickicht, das vielleicht Raum gewährt 
oder ein dunkles Lindern.
Gib dich ironisch, was Zärtliches sag auch,
sei nett zu deiner Frau, und sauf und rauch
nicht vor den Kindern.

Übersetzung: Kristina Kallert

[Vrátila ses…]

czech | Jonáš Hájek

Vrátila ses na moje narozeniny
jako ten nejhezčí dárek
pro tu příležitost
nechali jsme se ostříhat

Mír na zemi daruj nám

Krmil jsem tě lahůdkami
byly to poslední Vánoce
v listopadu

Mír na zemi daruj nám

Zalévám tvoje parte
na zaneřáděném stole
Rok bez diáře, poznávám svůj sebepis
v přílišném množství automatických oprav

Nezřekni se nás

© Jonáš Hájek
from: unpublished manuscript
Audio production: Goethe-Institut Prag 2017, mit freundlicher Genehmigung

[An meinem Geburtstag…]

german

An meinem Geburtstag kamst du zurück
als schönstes Geschenk
aus diesem Anlass
ließen wir unser Haar schneiden

Und schenke uns Friede auf Erden

Ich fütterte dich mit Leckerbissen
das waren die letzten Weihnachten
im November

Und schenke uns Friede auf Erden

Ich gieße deine Parte
auf dem verwüsteten Tisch
Jahr ohne Kalender, die Selbstschrift erkenne ich
in der Unzahl automatischer Korrekturen 
 
Und sage dich nicht von uns los

Übersetzung: Kristina Kallert

Stručný životopis

czech | Jonáš Hájek

Moje dětství: stojím u okna, brečím, chtěl bych jít ven za ostatními, ale musím cvičit na violoncello. Po mé pravici se hroutí bunkr z dek.
Moje studium: zpíváme chorál z lavic ve volitelném předmětu, vnímám, že hromadným přednesem něco táhneme, někam postupujeme. Jsem součástí silného obrazu.
Jedním z nejlepších vynálezů je změna tématu.
Tak třeba pokojové rostliny. Koupil jsem květinu s legračními listy, říkám jí Libuše, stojí u okna, nepřekvapuje mě, když později zjistím, že se jmenuje ficus lyrata, neboť dužnaté listy svým tvarem připomínají hudební nástroj. Měl bych jít cvičit, mami.

© Jonáš Hájek
from: unpublished manuscript
Audio production: Goethe-Institut Prag 2017, mit freundlicher Genehmigung

Kurzer Lebenslauf

german

Meine Kindheit: ich stehe am Fenster, weine, würde gern hinaus zu den anderen, muss aber Violoncello üben. Rechts von mir stürzt ein Bunker aus Decken ein.
Mein Studium: Wir singen einen Choral in den Bänken des Wahlfachs, ich merke, dass wir mit diesem Kollektivauftritt etwas bewegen, vorstoßen. Ich bin Teil eines starken Bildes.
Themenwechsel ist eine der besten Erfindungen.
Zimmerblumen zum Beispiel. Ich habe eine Pflanze mit lustigen Blättern gekauft, sage Libuše zu ihr, sie steht am Fenster, und ich bin nicht überrascht, als ich feststelle, dass sie ficus lyrata heißt, denn die fleischigen Blätter erinnern in ihrer Form an ein Musikinstrument. Mami, ich sollte üben.

Übersetzung: Kristina Kallert

Cesta na sever

czech | Jonáš Hájek

V holé pustině Nordkappu
sbíráme kusy lastur
rozklovaných ptáky:
na kamenité louce
rostou jak brusinky.

Do mňoukající Libně
přivede navigace
jen zasmrádlou drť:
úlomky z konce světa
nejsou na export.

© Jonáš Hájek
from: unpublished manuscript
Audio production: Goethe-Institut Prag 2017, mit freundlicher Genehmigung

Reise in den Norden

german

In der kahlen Wüste des Nordkapps
sammeln wir Stücke von Muscheln
von Vögeln zerpickt
sprießen sie auf steiniger Wiese
wie Preiselbeeren.

Ins maunzende Libeň
liefert die Navigation
nur stinkigen Splitt
Fragmente vom Ende der Welt
taugen nicht zum Export. 

Übersetzung: Kristina Kallert

Jižní pobřeží

czech | Jonáš Hájek

Od Inari po Ierapetru
viděli jsme Evropu – dráždivou
vzpomínku na sebe sama.
 
(Místy bych ty končiny
na první pohled
dokázal splést.)

Ale tady je gyros palmy a pod ním
ženy právě předávají dcerám, ještě maličkým,
horní díl plavek.

A tady zase skála praví:
„Jsem vždy stejná. Proto se zamlouvám
nestálým lidem.“

© Jonáš Hájek
from: unpublished manuscript
Audio production: Goethe-Institut Prag 2017, mit freundlicher Genehmigung

Südliche Küste

german

Von Inari bis Ierapetra
Europa gesehen – provokante
Erinnerung an sich selbst.

(Mancherorts könnte ich 
auf den ersten Blick
die Regionen verwechseln.)

Doch da ist der Palmgyros und unter ihm
reichen Frauen soeben noch sehr kleinen Töchtern
das Oberteil des Bikinis.

Und hier wieder spricht der Fels:
„Bin stets derselbe. Daher gefall ich 
dem unsteten Mensch.“

Übersetzung: Kristina Kallert

Bázeň

czech | Jonáš Hájek

„Když tě příroda dobíjí,
proč si připadáš divně?“
ptají se přátelé
při návratu z procházky.

Voda se vrhá na valoun
stále stejně, na svazích
s humusem dozrává
diskrétní čas údolí.

Z jeskyně však může vyjít
inspirovaný básník,
líbající se pár
nebo vrah z blízké školy.

Tak je nepochopitelnost
sama sobě nevěrná,
vždycky přistižená
jakoby in flagranti.

© Jonáš Hájek
from: Básně 3
Praha: Triáda, 2013
Audio production: Goethe-Institut Prag 2017, mit freundlicher Genehmigung

Angst

german

„Wenn die Natur dich nachlädt,
warum erscheinst du dir komisch?“
fragen die Freunde
vom Spaziergang zurück.

Wasser stürzt stetig gleich
auf den Stein, an Hängen
mit Humus reift
des Tales diskrete Zeit.

Aus der Höhle aber tritt
der inspirierte Poet,
das sich küssende Paar,
der Mörder hier aus der Schule.

So bleibt das Unbegreifliche
sich selbst untreu
immer ertappt
wie in flagranti.

Übersetzung: Kristina Kallert

[Kde jsem byl…]

czech | Jonáš Hájek

Kde jsem byl, když propukl kaštan?
V nějakém muzeu. Jenom těžká taška
byla mou kotvou: pouliční křižník.

Tady narozen, tři metry níž umřel.
Mistrovy šachy, brýle, ba co hůře,
nepříjemná baba u zdi. Tvá bližní.

Anebo na výletě: jednodenní nomád.
Déšť přihnal se jak útlá servírka.
Štít velehor se zvedal jako dogma.

© Jonáš Hájek
from: Básně 3
Praha: Triáda, 2013
Audio production: Goethe-Institut Prag 2017, mit freundlicher Genehmigung

[Wo war ich…]

german

Wo war ich, als die Kastanie ausbrach?
In irgendeinem Museum. Einzig die schwere Tasche
mein Anker: Straßenkreuzer.

Hier geboren, drei Meter tiefer gestorben.
Des Meisters Schach, die Brille, ja schlimmer noch,
die unangenehme Vettel im Eck. Deine Nächste.

Oder während des Ausflugs: Eintagsnomade.
Regen eilte heran wie eine zierliche Kellnerin.
Des Hochgebirgs Spitze ragte wie ein Dogma.

Übersetzung: Kristina Kallert

Alles prüfe der Mensch

czech | Jonáš Hájek

Člověk zkusit má vše – vážně to říkali?
Lépe obejít žár, strašlivou černou pec,
byť mé stavení v horách
vlídně přetváří na domov.

Raděj snít si svůj sen, vyrvaný dějinám,
šlapat odlehlý kraj brambor a pohanky,
nežli nechat se spálit
něčím drtivým zázrakem.

Vím, jak končívá děj, vidím, jak bloumají,
okraj propasti též, a zkázu rodu zřím
jak nesplněný úkol.
Místo nás to vše odnes čas.

Bože, přikutý dál heverem našich běd
k jednomu z posledních stadií lehkosti,
uzdrav bolehlav, jejž jsme
si tu, zvědaví, zřídili.

Nebo přezkoumej krb, komín a podlahu,
jestli drží jak dřív pod nápory
cizích podnětů, syntéz,
vlhka, myšiny, brouků, rzi.

© Jonáš Hájek
from: Básně 3
Praha: Triáda, 2013
Audio production: Goethe-Institut Prag 2017, mit freundlicher Genehmigung

Alles prüfe der Mensch

german

Alles prüfe der Mensch – meinten sie das je ernst?
Besser meid ich die Glut, den schrecklichen schwarzen Herd,
wandelt das Haus im Gebirge er 
freundlich mir auch zum Heim.

Besser Eigenes träumen, der Geschichte entrissen,
den Boden treten von Kartoffel und Hirse,
als sich verbrennen lassen 
in irgendwes zernichtendem Wunder.

Ich weiß, wie es endet, ich sehe sie schlendern,
sehe den Rand des Abgrunds, den Tod des Geschlechts
wie eine nicht erledigte Pflicht.
Nicht wir, die Zeit trägt alles davon.  

Du Gott, geschmiedet wie je vom Hebzeug unsrer Nöte
an eines der letzten Stadien Leichtigkeit,
heil den Kopfschmerz, den wir hier
neugierig uns verschafften.

Oder prüfe den Herd, den Kamin, den Boden,
ob sie wie früher standhalten dem Druck
fremder Anstöße und Synthesen,
von Feuchte, Mäusedreck, Käfern und Rost.

Übersetzung: Kristina Kallert

Přechody

czech | Jonáš Hájek

1984 až: jsem člověk hranic.
Město rozdělené dvěma státy.
Co je i není vidět. Kurva mě
přemlouvá. Jestli vážně něco

nechci. Nechci i když pak na
to myslím. Nechci tu hranici
přecházet příliš snadno. Bál
jsem se. Jisté meze tu jsou.

Té jedné části chybí srdce a
tak odumírá. Jen samé herny.
Pojem Hájek jako takový není
jednoznačný a má následující

významy.

© Jonáš Hájek
from: Básně 3
Praha: Triáda, 2013
Audio production: Goethe-Institut Prag 2017, mit freundlicher Genehmigung

Übergänge

german

1984 bis: ich bin ein Mensch der Grenzen.
Die Stadt geteilt durch zwei Staaten.
Was ist und ist nicht zu sehen. Die Hure
will mich überreden. Ob ich wirklich

nichts will. Nichts, obwohl ich später
dran denke. Ich will diese Grenze
nicht zu leicht überschreiten. Mir war
bang. Gewisse Grenzen bestehen.

Dem einen Teil fehlt das Herz und
er stirbt. Spielhallen, sonst nichts. 
Der Begriff Hájek als solcher
ist nicht eindeutig, er hat folgende 

Bedeutungen.

Übersetzung: Kristina Kallert

[Vztahuješ ruce z kočárku…]

czech | Jonáš Hájek

Vztahuješ ruce z kočárku. Pak zakládáš spolek,
jenž nese dobré jméno Univerzity Karlovy. Svaz
pod lipou právě odhlasoval stanovy a zvolil si
jako patronku Blanku z Valois. Pak padal sníh.

Stále zakládáš fotografie, dokumenty o plynutí
vyměřeného času. Občas se o tebe pokouší únava
z vysvětlování. Tak chvilku jednáš. Památky si
dlouho uchovávají původní lesk; na jedné fotce

vztahuješ ruce z kočárku. Jsi absolvent jména,
možná odmaturuješ ze sebe sama. Musíš riskovat
pomluvy. Stoupáš si na špičky, pod sebou horu,
na paměti sladké blábolení o nekonečném růstu.

© Jonáš Hájek
from: Jménem koho bys chtěl mluvit (Tvar 12/2016)
Audio production: Goethe-Institut Prag 2017, mit freundlicher Genehmigung

[Du streckst die Hände aus dem Kinderwagen…]

german

Du streckst die Hände aus dem Kinderwagen. Dann gründest du einen Verein
der den guten Namen der Karls-Uni trägt. Der Verband
hat soeben unter der Linde die Statuten gebilligt und zur Patronin
erkor er sich Blanca von Valois. Dann fiel Schnee.

Immerzu stapelst du Fotografien, Dokumente des Vergehens
bemessener Zeit. Manchmal befällt dich eine Müdigkeit
des Erklärens. Dann handelst du eine Weile. Andenken
bewahren lange den ersten Glanz; auf einem Foto

streckst du die Hände aus dem Kinderwagen. Du bist Absolvent eines Namens
vielleicht maturierst du aus deinem Selbst. Verleumdungen musst du
riskieren. Du stellst dich auf Zehenspitzen, unter dir ein Berg,
im Gedächtnis süßes Geschwätz von unendlichem Wachstum.  

Übersetzung: Kristina Kallert

Do budoucna

czech | Pavel Novotný

představ si že bys to jednou vzal za mě
představ si že bys to jednou vzal za mě
přemejšlej o tom
už cítím jak
věci se dávají
do pohybu
pomalu se to
láme už
představ si že bys to jednou vzal za mě
přemejšlej o tom
aby se věci
už daly už
do pohybu
aby se všechno 
začalo lámat
představ si že bys to jednou vzal za mě 
pře-
představ si že bys to jednou vzal za mě
přemejšlej o tom

do budoucna

© Pavel Novotný
from: Havarijní řád
Ostrava: Protimluv, 2013
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

In der Zukunft

german

wie wär’s, wenn du’s einmal tust statt mir
wie wär’s, wenn du’s einmal tust statt mir
denk drüber nach
ich spüre es schon
die dinge setzen sich
in bewegung
schön langsam
bröckelt es
wie wär’s, wenn du’s einmal tust statt mir
denk drüber nach
damit die dinge
sich
in bewegung setzen
damit alles anfängt
zu bröckeln
wie wär’s, wenn du’s einmal tust statt mir
wie –
wie wär’s, wenn du’s einmal tust statt mir
denk drüber nach
 
in der zukunft

Übersetzt von Kristina Kallert

Du

czech | Pavel Novotný

když 
volá
du

musim
když

teď když 
vim
že
musim 

když
volá 

řikám si
du už

když
volá 

ztuhnu
a du

a du

© Pavel Novotný
from: Havarijní řád
Ostrava: Protimluv, 2013
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

Komm schon

german

wenn 
er ruft
geh ich
 
ich muss 
wenn 
 
jetzt wenn 
weiß ich
dass ich
muss
 
wenn 
er ruft
gleich
denk ich mir 
komm schon 
 
wenn 
er ruft 
 
werd ich starr
geh schon

komm

Übersetzt von Kristina Kallert

Klíč

czech | Pavel Novotný

šel tam a hned
za chvíli volal
že nemá klíč

a jestli ten klíč
neni náhodou
u něj na stole

samozřejmě že
ten klíč měl
na stole tak

se zas vrátil
vzal klíč a
zas šel ale

za chvíli zas
volal že ten
klíč zas nemá

že ho nechal
někde asi mezi
budovama ten

klíč ale nikde
nebyl takže ten
klíč teď prostě

néni

© Pavel Novotný
from: Havarijní řád
Ostrava: Protimluv, 2013
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

Der Schlüssel

german

kaum los gleich dann
ruft er an
hat den schlüssel nicht
 
und der schlüssel ob der
nicht etwa bei ihm sei
auf dem Tisch
 
Klar dass der
schlüssel da war
und also er
 
nochmal her
schlüssel holen
nochmal los
 
gleich dann
ruft er an
hat den schlüssel wieder nicht
 
der läge wohl
irgendwo
zwischen den gebäuden
 
klar war der schlüssel
nirgendwo jetzt
ist der schlüssel
 
schlicht nicht.

Übersetzt von Kristina Kallert

Na druhou stranu

czech | Pavel Novotný

já musim tam
tak tam du
ale

dyť já tam ani
protože
dyť já

s tebou 
na druhou
stranu s tebou
to

na druhou
stranu točim to
na druhou stranu

dyť
s vykloubenou
nohou dyť

co dál už o tom
zatancovat dál už
co já

já sádru
ani ortézu
žádný
radši chcípnu to

točim to na
druhou stranu to

točim to
na druhou stranu
s tebou

© Pavel Novotný
from: Havarijní řád
Ostrava: Protimluv, 2013
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

Auf die andre Seite

german

Ich muss dort hin
also geh ich
aber

ich ja kann nicht
weil
ich ja

mit dir
auf die andre
Seite mit dir
das

auf die andre
Seite dreh ich das
auf die andre Seite

weil
mit dem verrenkten  
Fuss ja

wozu da noch einen
Tanz drum machen was
ich

nein kein Gips
Orthese
auch nicht
lieber kratz ich ab das

dreh ich das auf
die andre Seite das

dreh ich das
auf die andre Seite
mit dir

Übersetzt von Kristina Kallert

Vemte to za mě

czech | Pavel Novotný

vemte to za mě
vemte to za mě
jeďte tam
jeďte tam za mě prosimvás
já neměl sem do toho  
neni to nic než podvod já
nic z toho nemám
jenom jenom čas ztracenej
jeďte tam za mě 
jeďte tam za mě prosimvás
můžete jet třeba do Tunisu
řekli mi třeba: za tejden bude Tunis!
takže jel sem autobusem přes Prahu
do Vídně letadlem z Vídně do Tunisu
v Tunisu hodinu taxíkem do Gabesu
přijel sem tam přesně vlít sem tam
promít jim na stěnu nějakej diagram
přečetl k tomu anglicky recyklát
z čehosi co sem náhodou naštěstí
narychlo dostal od nějaký
báby odněkud z vlády
pak mluvilo ještě pár lidí
nevim o čem nevim pak
byl raut a pak se šlo spát
a druhej den zpátky z Gabesu
z Tunisu přes Vídeň z Vídně přes
Prahu autobusem zase sem
a teď sedim tady
a nevim co dřív
vidíte ty haldy?
vidíte ty haldy?  
kdybych já nejel do toho
Tunisu mohl sem bejt s těma
haldama už dávno hotovej
a za dva tejdny Belgie
nechcete tu Belgii?
vemte tu Belgii!
jeďte tam!
neustále někam pořád
jednou Tunis jindy Belgie
jindy Itálie Turecko Řecko Dánsko
Holandsko dokonce i Chile Kolumbie Austrálie! 
ale všude jedna a ta samá místnost
a všude jedny a ty samý lidi
se kterejma se znám jenom
přes tohleto 
mluvim s nima různě rukama
nohama lámanou angličtinou
cestuju většinou v noci 
cestu celou prospim
a nevim kam letim 
a nevim co mluvim
a pak se zas vrátim 
sedim tady a řikám si
do čeho sem se to
do čeho sem se to proč?
minule při rautu
si ke mně přisedl
jeden takovej tlustej Ital
celej zpocenej nervózní
že prej nechápe nic že neví
co že je toho všeho obsahem
a tak sme tam spolu seděli jak
nějaký starý kamarádi
a pili a cpali se
prostě je to tak
že každej ví
že nic neví ale
každej dělá že ví
a já vám řikám
že jednoho dne z toho bude
příšernej ale příšernej průser
nevim kdy
nevim nikdo neví
může to bejt zejtra
může to bejt za deset let
kdo ví
ale prosimvás
vemte to za mě
vemte to mě prosimvás
jeďte za mě někam!

© Pavel Novotný
from: Havarijní řád
Ostrava: Protimluv, 2013
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

Übernehmen Sie das für mich

german

Übernehmen Sie das für mich
Übernehmen Sie das für mich
fahren Sie hin
fahren Sie hin statt mir ich bitt Sie
ich hätte mich da drauf nicht
nichts als Betrug das
bringt mir rein gar nichts
nichts nur verlorene Zeit
fahren Sie hin statt mir
fahren Sie hin statt mir ich bitt Sie
Sie können, zum Beispiel, nach Tunis,
zum Beispiel, hieß es: in einer Woche steigt Tunis!
Ich also fahr mit dem Bus über Prag
nach Wien von Wien den Flieger nach Tunis
in Tunis eine Stunde per Taxi ins Gabes
kam auf die Sekunde an, reingeflitzt,
an die Wand irgendein Diagramm projiziert
ein englisches Rezyklat referiert
hatte zum Glück zufällig zeitgleich
was zum Verbraten bekommen
von einer Regierungstante
dann haben noch ein paar Leute geredet
keine Ahnung worüber keine Ahnung dann
ans Buffet und dann ins Bett  
und am nächsten Tag aus dem Gabes
aus Tunis über Wien aus Wien über
Prag mit dem Bus wieder zurück
und jetzt hock ich hier
und weiß nicht was wann zuerst
sehen Sie diese Stapel da?
sehen Sie diese Stapel da?
wäre ich nicht nach Tunis gefahren
ich könnte mit diesen
Stapel längst fertig sein
und in zwei Wochen Belgien
wollen Sie nicht nach Belgien?
Nehmen Sie doch das Belgien
fahren Sie! fahren Sie!
immerzu irgendwo
mal Tunesien dann Belgien
oder Italien Türkei Griechenland Dänemark
Holland ja auch Kolumbien Chile Australien!
und überall ein und derselbe Raum
und überall ein und dieselben Leute
die kenn ich alle nur
wegen dem hier da
rede mit ihnen auf verschiedenste Art mit Händen
Füßen in gebrochenem Englisch
ich reise meist in der Nacht
verpenn die gesamte Fahrt
und weiß nicht wo fliege ich hin
weiß nicht was ich sage
dann komm ich zurück
sitz hier und ich sag mir
worauf hab ich mich da
worauf hab ich mich da warum?
beim Buffet neulich
hat sich einer zu mir gesetzt
so ein Italiener fett
völlig verschwitzt nervös
dass er nichts versteht nicht weiß
was der Sinn dieser ganzen Sache ist
da haben wir dann gesessen wie
zwei uralte Kameraden
gesoffen gegessen
das ist einfach so
dass jeder weiß
dass er nichts weiß und
jeder tut als wüsste er doch
aber ich sag euch
eines Tages gibt’s eine
Riesen aber so eine Riesenscheiße
wann weiß nicht
wann weiß keiner
kann morgen sein
oder auch in zehn Jahren
wer weiß
aber ich bitt Sie
übernehmen Sie das für mich
übernehmen Sie das für mich ich bitt Sie
fahren Sie statt mir irgendwohin!

Übersetzt von Kristina Kallert

Spodní ret

czech | Pavel Novotný

možná je to tim
jak mám zablokovanou
tu krční páteř

anebo jak jsem
kdysi dávno přechodil
ten zánět žil

já mám strašně živý sny
já mám sny živější než jiný lidi
vim že když si lehnu na pravej bok
tak se mi bude něco zdát 
a když si před spaním nevyvětrám
mám sny horší než skutečnost
vždycky si pak říkám
vole vyvětrej si!

jednou takhle
jdu chodbou ke dveřím
a najednou to po mně skočilo
mělo to plášť černej jak
pytel na odpad a v prackách
to drželo černou pásku
už to mi přelepilo horní ret
a chystalo se to na spodní
zařval jsem táhni nebo tě!
ohnal jsem se po tom 
ale ruka projela skrz 
skrz nic v tom děsu
jsem se probudil

seděl jsem na posteli v té svojí garsonce
a cítil takové tlaky na srdci jako snad nikdy v životě
a já přitom mám perfektní tlak a perfektní cholesterol
já když jsem byl tuhle na kontrole tak mi říkali
vy ty mladé kluky strčíte do kapsy protože
vy máte tak skvělý tlak a tak skvělý cholesterol
že ti dvacetiletí mladíci by vám mohli závidět!

možná to bylo tím
že jsem prostě neměl vyvětráno
já když si před spaním nevyvětrám
anebo když si lehnu na špatnej bok
často si říkám že se už možná neprobudim
kdyby se tomu tenkrát podařilo
zalepit mi ten spodní ret

tak nevim

© Pavel Novotný
from: Havarijní řád
Ostrava: Protimluv, 2013
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

Unterlippe

german

vielleicht ist das weil
das ist da blockiert
im Genick

oder von der Gefäßentzündung
damals
die ich nicht ausgeheilt hab

ich hab schrecklich lebendige Träume
ich hab viel lebendigere Träume als andere Leute
ich weiß wenn ich mich auf die rechte Seite leg   
dann werde ich was träumen
und wenn ich vorm Schlafen nicht lüfte
hab ich Träume schlimmer als jede Wirklichkeit
dann sag ich mir immer
o leck, lüft halt!

einmal geh ich so
übern Flur zur Tür
und plötzlich springt mich was an
hat einen Mantel schwarz wie
ein Abfallsack und in den Pratzen
hält es ein schwarzes Band
und meine obere Lippe ist schon überklebt
und es will mir grad an die untere
und ich brüll hau ab oder ich!
und hol aus zum Schlag 
aber die Hand saust durch
durch nichts in diesem Entsetzen
bin ich erwacht

saß auf meinem Bett in der Garsoniere
und hab auf dem Herz so ein Drücken gespürt wie im Leben noch nie
und dabei ist mein Blutdruck perfekt und auch mein Cholesterol
neulich bei der Kontrolle haben die mir gesagt
Sie stecken die Jungen glatt in die Tasche weil
ihr Blutdruck ist super und auch ihr Cholesterol
die Zwanzigjährigen können Sie darum beneiden!

vielleicht war es einfach weil
es war nicht gelüftet
wenn ich vor dem Schlafen nicht lüfte
oder nicht auf der richtigen Seite lieg
dann sag ich mir oft, ich würd vielleicht nie mehr erwachen,
wenn dem das damals geglückt wär  
mir die Unterlippe zu überkleben

was weiß ich

Übersetzt von Kristina Kallert

Trhlina

czech | Pavel Novotný

jak mám asi něco vykazovat
když ty Tunisani nedělaj nic
jak mám asi něco vykazovat
když ty Tunisani jenom melou
melou melou melou
už měli dávno poslat ty kurikula
jak mám asi obsadit nějaký místo
na zpracování těch kurikul
když žádný kurikula nemám!
jak mám asi něco vykazovat
jak?

nikdo neví jestli ty Tunisani
vůbec vědí co maj poslat
nikdo neví jestli ty Tunisani
vůbec kdy něco pošlou
nikdo neví jestli ty Tunisani
vůbec vědí co je to kurikulum
z toho bude takovej průser řikám
z toho bude takovej průser
že to si nikdo nedokáže ani
protože pokud ty Tunisani 
ty kurikula neodevzdaj
a voni je neodevzdaj

vzniká tu

trhlina

© Pavel Novotný
from: Havarijní řád
Ostrava: Protimluv, 2013
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

Riss

german

wie soll ich da bitte was ausschreiben
wenn diese Tunesier nichts tun
wie soll ich da bitte was ausschreiben
wenn diese Tunesier immer nur schwätzen
schwätzen und schwatzen
hätten längst die Curricula schicken sollen
wie soll ich denn da eine Stelle besetzen
für die Bearbeitung dieser Curricula
wenn ich keine Curricula habe
wie soll ich da bitte was ausschreiben
wie?

keiner weiß ob diese Tunesier
überhaupt wissen was sie da schicken sollen
keiner weiß ob diese Tunesier
überhaupt irgendwann irgendwas schicken wollen
keiner weiß ob diese Tunesier
überhaupt wissen was ein Curriculum ist
das geht so was von voll in die Hose sag ich
so was von voll in die Hose
dass könnt ihr euch gar nicht
denn wenn die Tunesier
keine Curricula liefern
und natürlich liefern sie keine

entsteht da

ein Riss

Übersetzt von Kristina Kallert

Tam za tou židlí

czech | Pavel Novotný

tam za tou židlí
jak je ta židle tak
tam v rohu di tam
tam za tou židlí
pod těma hodinama 
tam v rohu di tam
tam za tou židlí
najdeš tam igelitku
tam a tu vem
tu vem

vopatrně

© Pavel Novotný
from: Havarijní řád
Ostrava: Protimluv, 2013
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

Da hinter dem Stuhl

german

da hinter dem stuhl
da wo der stuhl steht ja
da im eck hinten geh
da hinter dem stuhl
drunten unter der uhr
da im eck hinten geh
da hinter dem stuhl
da findest du einen plastiksack
da ja den nimm
den nimm
 
aber pass auf

Übersetzt von Kristina Kallert

Vozejk

czech | Pavel Novotný

u mě von je nula je to
dyť von ani vozejk vlastní
ani vlastní vozejk nemá
dej na mý slova
dej na mý slova dej

ne abys mu pučoval
vozejk až ho uvidíš
ne abys mu pučoval vozejk
ne abys mu pučoval ten
vozejk až ho uvidíš
ne abys mu pučoval ten vozejk

dej na mý slova
dej na mý slova dej
jak mu pučíš vozejk
už ho neuvidíš ten vozejk
už ho neuvidíš už!

© Pavel Novotný
from: Havarijní řád
Ostrava: Protimluv, 2013
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

Der Karren

german

für mich ist der eine null ist der
nicht mal nen karren nen eignen
nicht mal nen karren hat der
hör auf das was ich sag
hör auf mich hör
 
dass du ihm nicht
den karren wenn du ihn siehst
dass du ihm den nicht leihst
dass du ihm nicht den
karren leihst wenn du ihn siehst
den leihst du ihm nicht den karren
 
hör auf das was ich sag
hör auf mich hör
den karren wenn du ihm leihst
den siehst du nie wieder den karren
nie wieder siehst du den nie!

Übersetzt von Kristina Kallert