Curt Berg 
Translator

on Lyrikline: 1 poems translated

from: german to: swedish

Original

Translation

BALLADE VON DER UNZULÄNGLICHKEIT MENSCHLICHEN PLANENS

german | Bertolt Brecht

Der Mensch lebt durch den Kopf.
Sein Kopf reicht ihm nicht aus.
Versuch es nur, von deinem Kopf
Lebt höchstens eine Laus.
Denn für dieses Leben
Ist der Mensch nicht schlau genug.
Niemals merkt er eben
Diesen Lug und Trug.

Ja, mach nur einen Plan!
Sei nur ein großes Licht!
Und mach dann noch’nen zweiten Plan
Gehn tun sie beide nicht.
Denn für dieses Leben
Ist der Mensch nicht schlecht genug.
Doch sein höhres Streben
Ist ein schöner Zug.

Ja, renn nur nach dem Glück
Doch renne nicht zu sehr
Denn alle rennen nach dem Glück
Das Glück rennt hinterher.
Denn für dieses Leben
Ist der Mensch nicht anspruchslos genug.
Drum ist all sein Streben
Nur ein Selbstbetrug.

Der Mensch ist gar nicht gut
Drum hau ihn auf den Hut.
Hast du ihm auf dem Hut gehaun
Dann wird er vielleicht gut.
Denn für dieses Leben
Ist der Mensch nicht gut genug
Darum haut ihm eben
Ruhig auf den Hut!

© Suhrkamp Verlag
from: Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe.
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1988 ff.
ISBN: 3-518-41151-9
Audio production: DerHörVerlag GmbH, München 1997
Aufnahme: Die Dreigroschenoper; 1929

VISAN OM DE MÄNSKLIGA STRÄVANDENAS OTILLRÄCKLIGHET

swedish

Man lever på sitt huvud
men även på sitt ljus
tör skallen bara räcka till
att föda upp en lus.
Ty för jordelivet
är ju människan alltför dum.
För lögn och bedrägerier
är hon döv och stum.

Ja, gör hon upp en plan
och tror, att allt hon vet,
och att hon är ett rent geni,
så hjälper inte det.
För utan falska ränker
bli hon ändå alltför svag.
Men hennes högre strävan
är ett vackert drag.

Ja, sök få lyckan fatt
men ta’t i sakta mak,
för när man springer efter lyckan,
springer lyckan bak.
Alltför stora anspråk
det är livets tragedi.
Därför blir människans strävan
självbedrägeri.

Översättning: Curt Berg
ur Fem dramer, © Bonniers Förlag