Gustav Sjöberg 
Translator

on Lyrikline: 3 poems translated

from: swedish, italian to: german, swedish

Original

Translation

[Min familj anlände hit i en marxistisk idétradition]

swedish | Athena Farrokhzad

Min familj anlände hit i en marxistisk idétradition

Min mor fyllde genast huset med prydnadstomtar
Vägde plastgranens för- och nackdelar mot varandra
som om problemet vore hennes

På dagarna skiljde hon mellan långa och korta vokaler
som om ljuden som kom ur hennes mun
kunde tvätta olivoljan ur huden

Min mor lät blekmedlet rinna genom syntaxen
På andra sidan skiljetecknet blev hennes stavelser vitare
än en norrländsk vinter

Min mor byggde oss en framtid av livskvantitet
I förortsvillans källarförråd radade hon upp konservburkar
som inför ett krig

På kvällarna letade hon recept och skalade potatis
som om det var hennes historia som fanns chiffrerad
i Janssons frestelse

Tänk att jag sög på de brösten
Tänk att hon stoppade sitt barbari i min mun

© Athena Farrokhzad
Audio production: Rámus., 2013

[Meine Familie ist mit einer marxistischen Weltanschauung...]

german

Meine Familie ist mit einer marxistischen Weltanschauung hierhergekommen

Meine Mutter hat sofort das Haus mit Weihnachtsmännern vollgestellt
Wog die Vor- und Nachteile des künstlichen Weihnachtsbaums gegeneinander ab
als wäre das ihr Problem

Tagsüber unterschied sie zwischen langen und kurzen Vokalen
als könnten die Laute die aus ihrem Mund kamen
das Olivenöl aus der Haut waschen

Meine Mutter ließ Bleichmittel durch die Syntax rinnen
Auf der anderen Seite des Satzzeichens wurden ihre Silben weißer
als der Winter in Norrland

Meine Mutter baute uns eine Zukunft voller Lebensquantität auf
Den Keller des Vorstadthauses füllte sie mit Konserven
wie vor einem Krieg

Abends suchte sie nach Rezepten und schälte Kartoffeln
als wäre es ihre Geschichte die in Janssons Frestelse
chiffriert ist

Stell dir vor dass ich an diesen Brüsten saugte
Stell dir vor dass sie ihre Barbarei in meinen Mund stopfte

Übersetzt von Gustav Sjöberg

[Min far sa: En sked för bödlarna]

swedish | Athena Farrokhzad

Min far sa: En sked för bödlarna
en sked för befriarna
en sked för de hungrande massorna
Och en sked för mig
 


Min mor räckte glaset till sin mor och sa: Nu är vi kvitt
Här har du mjölken tillbaka
 


Min mormor sa: Din mor härstammar från den uppgående solen
Hon fick namn efter blomsterknoppen för hon föddes på våren
Din mor gav dig namn efter en krigerska för att utrusta dig för vintern

 

Min mormor sa: I Marghacho om våren växte myntan längs med bäckarna
Förtäljer dikten du skriver någonting om detta
Min mormor sa: Din osnutna lilla byracka
Kom hit ska jag ta dina mått och sticka dig en ylletröja
 


Min mor sa: Om vi möts igen ska vi låtsas att vi inte kände varandra
när du var hungrig och det var jag som bar på mjölken

 

Min bror sa: Svarta gryningsmjölk, vi dricker dig om natten

 

Min bror sa: Det förflutna är ett övergrepp som aldrig ska fullbordas

 

Min mor sa: Skriv så här
För mina utsikters skull offrade min mor allt
Jag måste bli henne värdig
allt jag skriver ska vara sant

 

Min mormor sa: Skriv så här
Mödrar och språk liknar varandra
i det att de oupphörligen ljuger om allt

 

Min mor sa: Alla familjer har sina berättelser
men för att de ska fram krävs någon
med en särskild vilja att vanställa

 

Min mor sa: Du förvanskar skadan med din olyckliga lögn
Det finns en stumhet som inte kan översättas

 

Min bror sa: Det är alltid något ofullkomligt som förblir ofrånkomligt
Det är alltid något ofullständigt som fattas

 

Min mor sa: Din familj ska aldrig återhämta sig från lögnen som förpliktigar
Min far sa: Din familj ska aldrig återvända till hustaken när det svalnar
Min bror sa: Din familj ska aldrig återuppstå som rosor efter en brand

Min mormor sa: Det finns en tid för allt under himlen
tid att återvända till hustaken när det svalnar

 

Min mormor sa: Pistagenötter till den tandlösa
radband till den gudlösa
mattor till den hemlösa
och en mor till dig

Min far sa: Arbete till de arbetslösa
löner till de lönlösa
papper till de papperslösa
och en far till dig

Min bror sa: Sladdar till det trådlösa
organ till det kroppslösa
transfusioner till det hjärtlösa
och en bror till dig

Min mor sa: Syrgas till den livlösa
vitaminer till den håglösa
proteser till den benlösa
och ett språk till dig

© Athena Farrokhzad & Albert Bonniers Förlag
from: Vitsvit
Albert Bonniers Förlag, 2013
ISBN: 9789100131142
Audio production: Rámus., 2013

[Mein Vater sagte: Ein Löffel für die Henker]

german

Mein Vater sagte: Ein Löffel für die Henker
ein Löffel für die Befreier
ein Löffel für die hungernden Massen
Und ein Löffel für michMeine Mutter reichte ihrer Mutter das Glas und sagte: Jetzt sind wir quitt Hier hast du die Milch zurückMeine Großmutter sagte: Deine Mutter stammt von der aufgehenden                                                                                  Sonne ab
Sie bekam ihren Namen nach der Blütenknospe da sie im Frühling                                                                                      geboren wurde 
Deine Mutter gab dir deinen Namen nach einer Kriegerin um dich für den                                                                          Winter zu rüstenMeine Großmutter sagte: In Marghacho wuchs im Frühling die Minze                                                                                            entlang der Bäche
Erzählt das Gedicht du schreibst etwas darüber
Meine Großmutter sagte: Du rotznasige kleine Töle
Komm mal her ich nehm deine Maße und strick dir einen WollpulliMeine Mutter sagte: wenn wir uns wiedersehen werde ich so tun als                                                                                    hätten wir uns nicht gekannt
als du Hunger hattest und ich es war die die Milch trugMein Bruder sagte: Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachtsMein Bruder sagte: Die Vergangenheit ist ein Übergriff der nie vollbracht                                                                          werden sollMeine Mutter sagte: Schreib es so
Für meine guten Aussichten hat meine Mutter alles geopfert
Ich muss ihrer würdig werden
alles was ich schreibe soll wahr sein
Meine Großmutter sagte: Schreib es so
Mütter und Sprachen ähneln sich
darin dass sie unaufhörlich über alles lügen
Meine Mutter sagte: Alle Familien haben ihre Geschichten
um sie hervorzuholen bedarf es aber
eines besonderen Willens zur Entstellung
Meine Mutter sagte: Du verfälschst den Schaden mit deiner unglücklichen                                                                          Lüge
Es gibt eine Stummheit die nicht übersetzt werden kann
Mein Bruder sagte: es ist immer etwas Unvollkommenes das                                                                          unausweichlich bleibt
Es ist immer etwas Unvollständiges das fehlt
Meine Mutter sagte: Deine Familie soll sich nie erholen von der Lüge die                                                                          verpflichtet
Mein Vater sagte: Deine Familie soll nie die Dächer erkämpfen wenn es                                                                          kühler wird
Mein Bruder sagte: Deine Familie soll nie erblühen wie Rosen nach einem                                                                          Brand
Meine Großmutter sagte: Es gibt eine Zeit für alles unter dem Himmel
eine Zeit auf die Dächer zurückzukehren wenn es kühler wird
Meine Großmutter sagte: Pistazien dem Zahnlosen
Gebetsketten dem Gottlosen
Teppiche dem Obdachlosen
und dir eine Mutter

Mein Vater sagte: Arbeit den Arbeitslosen
Lohn den Lohnlosen
Papiere den Papierlosen
und dir ein Vater 

Mein Bruder sagte: Kabel dem Drahtlosen
Organe dem Körperlosen
Transfusionen dem Herzlosen
und dir ein Bruder 

Meine Mutter sagte: Sauerstoff dem Leblosen
Vitamine dem Kraftlosen
Prothesen dem Beinlosen
und dir eine Sprache

Übersetzt von Gustav Sjöberg

RIDEFINIZIONE (4) [se nessun altro è presente...]

italian | Alessandro De Francesco

se nessun altro è presente non sarà possibile stabilire l’identità di chi giace solo tra le coperte né sapere se russa biascica e soprattutto se parla nel sonno potrebbero installare telecamere

© Alessandro De Francesco und La Camera Verde
from: RIDEFINIZIONE
La Camera Verde, 2011
Audio production: Alessandro De Francesco

REDEFINITION (4) [om ingen annan är närvarande...]

swedish

om ingen annan är närvarande kommer det inte vara möjligt att fastställa identiteten på den som ligger i lakanen inte heller att veta om personen snarkar mumlar och framför allt om den talar i sömnen de skulle kunna sätta upp kameror

översättning: Gustav Sjöberg