Pere Trilla 
Translator

on Lyrikline: 4 poems translated

from: catalan to: spanish

Original

Translation

[Veure la pròpia fi]

catalan | Feliu Formosa

Veure la pròpia fi
no pas com una interrupció
forçosa,
sinó com una conclusió
lògica.
Cal plantejar-s’ho
com a objecte i procedir
a una preparació
no tan sols en la ment
sinó amb els actes.

I no deixar de contemplar
el món amb meravella,
amb una enriquidora
i constant estranyesa,
com enterrant tresors
que trobarà algú altre.

És realment possible?
No és demanar massa?

© Feliu Formosa
from: Al llarg de tota una impaciència
Audio production: institut ramon llull

[Ver tu propio fin]

spanish

Ver tu propio fin
no como una interrupción
forzosa,
sino como una conclusión
lógica.
Es necesario planteárselo
como objeto y proceder
a una preparación
no tan sólo en la mente
sino con los actos.

Y maravillados
no dejar de contemplar el mundo,
con una enriquecedora
y constante extrañeza,
como enterrando tesoros
que algún otro encontrará.

¿Es realmente posible?
¿No es pedir demasiado?

Traducción de Pere Trilla

Matèria de graffiti

catalan | Bartomeu Fiol

‘Lúcid però dislocat’,
epitafi el més adient.
‘M’heu destorbat la llengua,
m’heu estroncat el doll’, hi podeu afegir.

Tanmateix, entesos morbosos, faríeu malament
de centrar-vos en aquesta o en cap altra ferida:
els jos poètics són una gernació
talment com els jos no poètics.

Finalment, amb mà del tot invisible
i grafit untuós, qualcú escriu també,
a la llisa paret o al mur gratellós:
‘tot jo és una exageració’.

© Bartomeu Fiol
from: Catàleg de matèria
El Tall Editors, 1998
Audio production: Institut Ramon Llull

Materia de graffiti

spanish

‘Lúcido pero dislocado’,
el más adecuado epitafio.
‘Habéis estorbado mi lengua,
habéis bloqueado mi flujo’, podéis añadir.

No obstante, entendidos morbosos, haríais mal
en centraros en ésta o en cualquier otra herida:
los yos poéticos son una muchedumbre
igual que los yos no poéticos.

Finalmente, con mano totalmente invisible
y graffiti untuoso, alguien también escribe,
en la lisa pared o en el muro roñoso:
‘todo yo es una exageración’.

Traducción al español de Pere Trilla

Avui sóc orgullosa del meu temps

catalan | Montserrat Abelló

Avui sóc orgullosa del meu temps
i em dol de malversar-lo.

No faig res, no cuso ni planxo.
Vaig de pressa, passo i repasso
deu cops per un carrer.
Escruto les mirades, perdudes de tan fixes,
m’aturo a les botigues, veig les modes,
els colors verds i blaus.
M’obsedeixen els pintors abstractes
que parlen com els muts.
Em miro les mans, les meves i les vostres;
m’acosto adelerada als quioscs,
cerco llibres i noms. Sobretot noms!
Ignoro la premsa que baladreja mentides
-Si la veritat és sempre evident
i pura com un part!
Tinc pressa,
arribo al mar que em portarà ben lluny.
Però és fals, és fals,
s’han acabat els miracles.

Retorno a casa amb pas més segur,
a la vida diària.

© Montserrat Abelló
from: Vida diària
Audio production: Institut Ramon Llull

Hoy estoy orgullosa de mi tiempo

spanish

Hoy estoy orgullosa de mi tiempo
y me duele malversarlo.

No hago nada, no coso ni plancho.
Voy deprisa, corro y recorro
diez veces una misma calle.
Escudriño las miradas, perdidas de lo fijas que están,
me detengo en las tiendas, veo las modas,
los colores verdes y azules.
Me obsesionan los pintores abstractos
que hablan como los mudos.
Me miro las manos, las mías y las vuestras;
me acerco anhelante a los quioscos,
busco libros y nombres. ¡Sobre todo nombres!
Ignoro la prensa que pregona mentiras
–¡Si la verdad es siempre evidente
y pura como un parto!
Tengo prisa,
llego al mar que me llevará muy lejos.
Pero es falso, es falso,
los milagros ya no existen.

Regreso a casa con pasos más seguros,
a la vida diaria.

Traducción de Pere Trilla

AQUI

catalan | Manuel Forcano

Podries fer que al teu despatx creixés
la selva. Imaginar que la plaça de la Universitat
és enmig de la sabana, i el Tibidabo
alt i blanc com el Kilimanjaro a Kènia.
Podries transfigurar la Dama del Paraigua
fins a convertir-la en el poderós Colós de Rodes
camaobert a l’entrada del port antic de l’illa.
Podries creure que el supermercat
és el gran basar d’Alep,
que el viaducte de Vallcarca
és un dels ponts sobre el Sena,
i el Parc del Putxet, el bosc sagrat de Delfos.
Podries dir-te que ets a Súnion quan cada vespre
veus amagar-se el sol rere terrats plens d’antenes,
que el gat a casa es un tigre de Bengala,
i que el passadís fosc entre la teva habitació i la
cuina,
l’interior misteriós d’una piràmide.
Podries creure que el llum de la tauleta de nit
és el sol immens que il·lumina el fons del mar
de les costes salvatges de Guinea.
Podries. Però seguiries
aquí.

© Manuel Forcano
from: Corint
Audio production: institut ramon llull

AQUÍ

spanish

Podrías hacer que en tu despacho creciera
la selva. Imaginar que la plaza de la Universidad
está en medio de la sabana, y el Tibidabo
alto y blanco como el Kilimanjaro en Kenya.
Podrías transfigurar la Dama del Paraguas
hasta convertirla en el poderoso Coloso de Rodas
abierto de piernas en la entrada del antiguo puerto de la isla.
Podrías creer que el supermercado
es el gran bazar de Alepo,
que el viaducto de Vallcarca
es uno de los puentes sobre el Sena,
y el parque del Putxet, el bosque sagrado de Delfos.
Podrías decirte que estás en Sunion cuando en cada atardecer
ves esconderse el sol tras los tejados repletos de antenas,
que el gato en casa es un tigre de Bengala,
y que el oscuro pasillo entre tu habitación y la cocina,
el interior misterioso de una pirámide.
Podrías creer que la luz de la mesilla de noche
es el sol inmenso que ilumina el fondo del mar
de las salvajes costas de Guinea.
Podrías. Pero seguirías
aquí.

Traducción de Pere Trilla