RIDEFINIZIONE (2) [se non fosse per le cose di una vita...]

se non fosse per le cose di una vita       ogni stanza sarebbe vuota sarebbe il vuoto ma spaccati longitudinali ritracciano la superficie delle stagioni quando il timpano entra in vibrazione     guardare fisso (il sole) vorrebbe allora dire disporre di un reale in cui la forma di un oggetto potrebbe dirsi in molti modi e il vuoto non sarebbe (fatto d’aria) superfici levigate prolifererebbero nelle scanalature o i pianeti come buchi se non fosse spesso per un modo di guardare che ci è dato                                   senza interruzione

© Alessandro De Francesco und La Camera Verde
From: RIDEFINIZIONE
La Camera Verde, 2011
Audio production: Alessandro De Francesco

HERDEFINITIE (2) [ware ‘t niet voor de dingen in een leven...]

ware ‘t niet voor de dingen in een leven elke kamer zou leeg zijn de leegte zijn maar langwerpige doorsneden trekken het oppervlak van de seizoenen over terwijl het trommelvlies gaat trillen     strak staren (naar de zon) zou dan willen zeggen te beschikken over een werkelijkheid waarin de vorm van een voorwerp op vele wijzen zou kunnen worden uitgedrukt en de leegte niet (gemaakt) zou zijn (van lucht) gepolijste oppervlakten zouden voortwoekeren in spleten of planeten als gaten ware ‘t vaak niet voor een kijkwijze ons gegeven            zonder onderbreking

Vertaling: Vincent W.J. van Gerven Oei en Oei Swan Ien