ОДА ВРЕМЕНИ

О!
О, половина седьмого!
О, без четверти семь! О, без пяти!
О, семь утра!
О, восемь! О, девять! О, десять!
О, одиннадцать, двенадцать, тринадцать!
О, обеденный перерыв! О, после-
Обеденный сон разума! О, после-
Полуденный отдых фавна! О, последние
Известия! О, ужас! О, ужин! О, уже
Последняя капля! О, последняя туча
Развеянной бури! О, последний
Лист! О последний день
Помпеи! О, после
Дождичка в четверг! О, после
Нас хоть потоп! О, половина
Двенадцатого! О, без пяти!
О, полночь!
О, полдень!
О, полночь!
О, по лбу! О, в лоб!
О, по московскому времени!
О, по Гринвичу
О, по ком звонит колокол!
О, бой часов! О. счастливые!
О, половина седьмого!
О, полдень!
О, полночь!
О, без пяти!

© Вячеслав Куприянов
Audio production: Вячеслав Куприянов, 2013

Ձոն ժամանակի

Օ՜:
Օ՜, վեց անց կես է:
Օ՜, յոթից քառորդ է պակաս: Օ՜, հինգ է պակաս:
Օ՜, առավոտվա յոթն է:
Օ՜, ութն է: Օ՜, ինն է: Օ՜, տասն է:
Օ՜, տասնմեկն է, տասներկուսն է, տասներեքը:
Օ՜, ճաշի ժամն : Օ՜,հետո-
Ճաշքունը բանականության: Օ՜,հետո-
Կեսօրյա հանգիստը ֆավնի: Օ՜, վերջին
Լուրերը: Օ՜,սարսափ: Օ՜, ընթրիք: Օ՜, արդեն
Վերջին կաթիլը: Օ՜, վերջին ամպը
Փոթորկացրիվ: Օ՜, վերջին
Տերևը: Օ՜, վերջին օրը
Պոմպեյի: Օ՜, հետո
Անձրև հինգշաբթի: Օ՜, մեզնից
Հետո թեկուզ ջրհեղեղ: Օ՜,տասնմեկանց
Կես: Օ՜, հինգ է պակաս:
Օ՜, կեսգիշեր:
Օ՜, կեսօր:
Օ՜, կեսգիշեր:
Օ՜, ճակատով մեկ: Օ՜ՙ, ճակատին:
Օ՜, մոսկովյան ժամանակով:
Օ՜, ըստ Գրինվիչի:
Օ՜, ում համար է զանգը ղողանջում:
Օ՜, զանգեր ժամացույցի: Օ՜, բախտավորներ:
Օ՜, վեցն անց կես է:
Օ՜, կեսօր:
Օ՜, կեսգիշեր:
Օ՜, հինգ պակաս:

Ռուսերենից թարգմանեց Շանթ Մկրտչյանը
Translated by Shant Mkrtschan